Péče o bazénovou vodu

Jak na špinavou vodu?

Při řešení problémů se špinavou vodou je dobré zkontrolovat, zda se hodnota pH pohybuje v požadovaných mezích. Základním předpokladem k dosažení čisté vody je udržovat stěny a dno bazénu neustále čisté. V případě výskytu většího množství nečistot se tyto vysávají přímo do odpadu, přepnutím ventilu pískové filtrace do polohy odpad, čímž se zabrání nadměrnému zanášení pískové filtrace. Toto je velmi důležité zejména po použití vločkovacích přípravků.

Úbytek vody pak doplníte. Pískový filtr čistíme jednou za čtrnáct dní, nebo vždy, když je zanesen (dle manometru). Při velkém znečištění bazénu se může čištění filtrů opakovat i jednou za dvě hodiny.

Problém se špinavou vodou

Někdy se může stát, že se neuhlídají všechny hodnoty v předepsaných mezích a výsledkem pak je zkažená bazénová voda. Ta může být buď zelená, mléčná nebo silně zakalená. Když už k takové situaci dojde, musíte začít úplně stejně jako při jarním odzimování bazénu. To znamená, ve zkratce, že nejprve pečlivě vyčistíte dno a stěny bazénu, předřadné košíčky čerpadla i skimmeru a pak řádně properte filtrační písek. Samozřejmostí je kontrola a popřípadě úprava hodnoty alkality a pH.

Zakalená voda

Při zakalené vodě nejprve doporučujeme upravit tvrdost vody a hodnotu alkality i pH. Pokud tyto úpravy nevyřeší problém, použijte přípravky Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač. K jejich aplikaci je třeba se uchýlit vždy, když přestane být voda v bazénu průzračná. Tyto přípravky drobné částečky nečistot shlukují do větších celků, které písková filtrace zachytí. Azuro Projasňovač navíc vodu projasní a dodá jí jiskru. Po jejich aplikaci je třeba vodu důkladně promíchat filtrací, poté filtraci vypnout a nechat shluky nečistot usadit na dno a ty pak odsát přímo do odpadu. Odsáním usazených vloček do odpadu se zabrání nadměrnému zanesení filtračního média, případně rozvíření velmi jemných vloček, které filtrace už nedokáže zachytit. Nezapomínejte na následné dopuštění vody do bazénu. Dále také je vhodné zkontrolovat průchodnost předřadných košíčků čerpadla a skimmeru.

Zelená voda

Pokud voda zezelená a hodnota alkality i pH je v předepsaných mezích, použijte nejprve přípravek Azuro Chlor šok G. V případě, že voda v bazénu změní svoji barvu a začíná se pomalu čistit, přidejte přípravek Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač

Pokud se stav nezmění, aplikujte přípravek Azuro Modrý blesk, který je také na bázi chloru, ale obsahuje jinou účinnou látku. Následně, po úspěšném odstranění zeleného nádechu, přidejte do bazénové vody přípravek Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač.

Při dávkování těchto přípravků je velmi důležité pozorovat změny zabarvení bazénové vody. Pokud se po prvním použití Azuro Chlor šok G prudce změní barva řasy ve vodě, už nepřidávejte ani Azuro Modrý blesk, ani Azuro Chlor šok G. Mezi jednotlivými aplikacemi by mělo uplynout minimálně 24 hodin a neměly by přesáhnout předepsané dávky uvedené na etiketách.

Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač přijde na řadu teprve po částečném vyprchání volného chloru, což bývá zpravidla 24 hodin od poslední aplikace chlorových (šokových) prostředků.

Stejně jako v předchozím případě je zapotřebí po aplikaci těchto přípravků vodu promíchat, poté filtraci vypnout a nechat shluky nečistot usadit na dno a ty pak odsát přímo do odpadu. Poté nezapomínejte na dopuštění vody do bazénu. Dále také kontrolujte průchodnost předřadných košíčků čerpadla a skimmeru.

Při řešení problémů se špinavou vodou je dobré zkontrolovat, zda se hodnota tvrdosti vody pohybuje v požadovaných mezích.