Loučíme se s prodejnou „Kavčí Hory“

Loučíme se s prodejnou „Kavčí Hory“

V našich prodejních centrech podřizujeme vše jedinému cíli, a tím je Vaše spokojenost. Proto jsme v minulých dvou třech letech věnovali nemalé úsilí a prostředky do rozvoje prodejní sítě, a to i v hlavním městě Praha.
Díky tomu naše pražská prodejní centra v HOLEŠOVICÍCH, STODŮLKÁCH a na ČERNÉM MOSTĚ splňují i ta nejnáročnější kritéria.

Jejich moderní koncepce nám nyní umožňuje poskytovat našim zákazníkům plný komfort. Zvlášť hrdí jsme na to, že i tyto prodejny mají svá interiérová bazénová centra, kde si můžete prohlédnout atraktivně instalované ukázky z naší nabídky zapuštěných i nadzemních bazénů. A to vše je snadno dostupné autem i MHD.

Mrzí nás, že náročné standardy přestala po 20 letech provozu splňovat naše prodejna na KAVČÍCH HORÁCH (v objektu České televize). Její umístění již neumožňuje další rozvoj, a proto jsme se ji rozhodli k 1. 12. 2016 uzavřít.

Těšíme se tak na Vás v Praze na těchto prodejnách:

Praha 7 – Holešovice (Holešovická tržnice, hala č. 12, Bubenské nábřeží 306)
Praha 9 - Černý Most Skorkovská 1511)
Praha 5 – Stodůlky (Jeremiášova 1422/7b - vedle Makra).