Úspěšní mají pomáhat

Úspěšní mají pomáhat
A tak to cítíme i my. Po celý březen jsme se tak zapojili do dobročinného projektu „Pomozte dětem“, který poskytuje nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let po celé České republice.

Naši zákazníci i zaměstnanci měli celý měsíc možnost přispět libovolnou finanční částkou do speciální sbírkové kasičky na kterémkoliv z našich 56 prodejních center v České republice.
Podpora charitativních projektů, obzvláště pokud se jedná o nemocné a handicapované děti, nám dává smysl a projekt „Kuře“ si svým zaměřením a historií jednoznačně podporu zaslouží.  

Děkujeme tak všem, kteří tento projekt podpořili a přispěli. A protože víme, že každá věnovaná koruna pomáhá, rozhodli jsme se ve finále, že vybranou částku nejen zdvojnásobíme, ale dokonce ztrojnásobíme! 
Díky tomu jsme tak společně přispěli na konto „Pomozte dětem“ částkou v celkové výši 352 000 korun.


Generální ředitelka Jana Moravová předává šek  na 352 000 Kč ředitelce Nadace Pomozte dětem Haně Šilhánové.

Slavnostní předání finančního šeku proběhlo v rámci přímého přenosu již 19. ročníku tradičního charitativního večera sbírkové akce „Pomozte dětem“ v sobotu 15. dubna na České televizi.
 
Všem, kteří s námi pomohli, ještě jednou děkujeme!