O společnosti

Pomáháme

Většina z nás se už nepochybně setkala s pojmem společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility – CSR). Jde o dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně vůči svému okolí. Naše společnost jakožto významná firma si svou společenskou odpovědnost plně uvědomuje, a proto i s Vaší pomocí dlouhodobě podporuje celou řadu společensky prospěšných organizací a projektů – charitativních, kulturních i sportovních.

Pomáháme potřebným

Naši pomoc v minulosti přijaly například Mateřské centrum v Mnichovicích, centra pro rodinu v Hodoníně a Prostějově, Diakonie v Litoměřicích, Diecézní charita v Brně, Sportovní klub vozíčkářů v Českých Budějovicích nebo Středisko rané péče v Praze. Podpořili jsme také letní tábor občanského sdružení První táborová, Sbor dobrovolných záchranářů v Praze a Sbor dobrovolných hasičů ve Spořici.

V roce 2016 jsme navázali kontakt se skupinou ALZHEIMERCENTRUM, která v ČR provozuje 8 zařízení specializovaných na péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Například díky naší podpoře má k dispozici mimo jiné kvalitní ZAHRADNÍ TRAKTOR atd.

1 000 000 pro Zvoneček

V roce 2013 jsme se stali patronem poskytovatele sociálních služeb Zvoneček Bylany, který sídlí ve stejnojmenné středočeské obci. Zvoneček se stará o děti a dospělé osoby, které mají v důsledku zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc. Na svou činnost od nás obdržel 1 milion korun.

Pomáháme andělům

Naši zaměstnanci se zapojili do projektu Dobrý Anděl a pomáhají tak rodinám s dětmi překonávat složité a těžké životní situace.

O Dobrém andělovi

Hlavním cílem projektu Dobrý Anděla je pomáhat rodinám s dětmi, které postihla rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Zaslané příspěvky se odevzdávají rodinám do poslední koruny. Vybrané peníze jsou rozdělovány každý měsíc. Provoz hradí zakladatelé Petr Sýkora a Jan Černý ze soukromých peněz. Dobrým andělem se může stát i vy, zapojte se i vy a odměnou vám bude dobrý pocit z pomoci těm, kteří opravdu pomoc potřebují. Více na www.dobryandel.cz.

Bazén pro Natálku

Natálka V říjnu 2012 se společnost Mountfield zapojila do projektu Cesta za sny našich dětí, jehož spoluorganizátorem je Nadační fond Cesta bezpečí. Podstatou projektu je zajistit vysněné dárky pro děti s postižením pohybového aparátu.

Jedním z takových dětí, které byly do projektu zařazeny, byla jedenáctiletá Natálka Brixí z Benešovska. Holčička s vážným postižením, která si velmi přála mít na zahradě bazén. Nový bazén Azuro Do projektu byla zařazena nejen kvůli svému přání, ale hlavně proto, že pravidelná rehabilitace ve vodě je momentálně jediným způsobem, jak postupně zlepšovat její zdravotní i psychický stav. Naše společnost proto Natálce věnovala bazén Azuro v sadě s potřebným příslušenstvím.

Paní ředitelka Nadačního fondu Cesta bezpečí Aurin Nedbalová k tomu řekla: „ Měli jsme štěstí na výborné lidi, kteří se rozhodli pomáhat. Podařilo se nám sehnat dostatek sponzorů na to, abychom splnili sny nejen Natálce, ale všem do projektu přihlášeným dětem.“

Domov v pohybu

Stali jsme se rovněž partnery sportovně hudebního projektu Hejbejte se s Hankou a Novou, jehož výsledky byly vyhlášeny. Celkovým vítězem ročníku 2011, Dětský domov v Ústí nad Labem -- Severní terasa. Na jaře 2012 jsme vítězi předali poukázku v hodnotě 25 000 Kč. Darovací šek na 20000Kč Zahradní drtič MountfieldDětský domov si za ně mimo jiné pořídil travní sekačku a drtič zahradního odpadu, tedy výrobky, které usnadní péči o velkou zahradu, na níž si děti velmi rády hrají.

V rámci projektu jsme také podpořili soutěžní kategorii Skokan roku, v níž zvítězil Dětský domov v jihomoravském Tišnově. Za odměnu dostal od nás poukaz na nákup v hodnotě 20 000 Kč. Tišnovské děti si za peníze vybraly kromě jiného zahradní houpačku, slunečník se stojanem a litinové ohniště k opékání buřtů.

„Ze všeho máme velkou radost. Jsou to věci, které potřebujeme a budeme hodně využívat,“ vyjádřila za všechny děti spokojenost ředitelka domova Hana Štrajtová. Sportovně hudební projekt Hejbejte se s Hankou Kynychovou pořádá TV Nova společně s občanským sdružením Dětské domovy v pohybu. V roce 2011 se projektu zúčastnilo víc než 350 dětí z 24 dětských domovů v ČR.

V roce 2011 jsme s vaší pomocí poskytli peněžité dary ve výši téměř 4, 5 milionu korun. Tyto peníze směřovaly zejména do dětských domovů, ale také do různých nadací, občanských sdružení či obecně prospěšných společností, které pomáhají handicapovaným dětem, dospělým i seniorům.

ŠATNY PRO OLIVOVNU

Nová šatna od Mountfieldu Mountfield bazén pro Olivovnu Jedním z mnoha příjemců peněžitého daru od nás, a to ve výši 130 000 korun, byla v roce 2011 také Olivova dětská léčebna v Říčanech. Peníze byly podle slov paní ředitelky Zdeňky Provazníkové použity zejména na modernizaci a novou nábytkovou výbavu dětských šaten.

POMOC CENTRU PARAPLE

Závody vozíčkářů z Centra Paraple Na fotce Pavel Nový a Zdeněk Svěrák z Centra Paraple V roce 2011 jsme věnovali 120 000 Kč obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple. „Peníze jsme využili na ošetřovatelskou péči a osobní asistenci pro vozíčkáře-lidi s poraněním míchy -- při sociálně rehabilitačních pobytech,“ říká Miriam Vránova z Centra Paraple. Pobyty v moderní budově a v příjemné zahradě využívají klienti centra každý den.

Kolo štěstí rozdávalo a pomáhalo potřebným

V roce 2011 byly prostřednictvím naší netradiční a veřejností velice příznivě přijaté akce, kterou jsme nazvali Kolo štěstí a pomoci, předány finanční dary v celkové výši 4 480 000 Kč mimo jiné i těmto organizacím:

 • Nadace Tereza Maxová dětem 180 000 Kč
 • Konto BARIÉRY 180 000 Kč
 • Nadační fond Lucie 170 000 Kč
 • Dětský domov Strančice 170 000 Kč
 • Olivova dětská léčebna 130 000 Kč
 • OS Buněčná terapie 160 000 Kč
 • Fakultní nemocnice Motol 150 000 Kč
 • OS Babybox Statim 90 000 Kč
 • SDM Sedlec 100 000 Kč
 • Centrum Paraple 160 000 Kč
 • Zvoneček Bylany 140 000 Kč
 • Hejbejte se a zpívejte s Hankou a Novou 80 000 Kč
 • OS La Sophia 90 000 Kč
 • Dětský domov Nymburk 100 000 Kč
 • Ústav pro péči o matku a dítě 50 000 Kč
 • Dětská ortopedická klinika FN na Bulovce 70 000 Kč
 • Dětský domov Radost 140 000 Kč
 • Krajská nemocnice Liberec 100 000 Kč
 • Domov Pod Kavčí skálou 90 000 Kč
 • Dětský domov Sázava 100 000 Kč
 • Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých Kopřivnice 100 000 Kč
 • Nadace Leontinka 80 000 Kč
 • Nadační fond Rozum a cit 90 000 Kč
 • Nadace Archa Chantal 90 000 Kč
 • OS Pod křídly 100 000 Kč
 • FOD Klokánek Hostivice 60 000 Kč
 • Nadační fond Podepsáno srdcem 90 000 Kč
 • OS SANANIM 80 000 Kč
 • Lč Nadace Naše dítě 50 000 Kč
 • OS Audabiac 60 000 Kč
 • NF Dětský úsměv 90 000 Kč
 • Společnost DUHA 80 000 Kč
 • NF Veselý senior 100 000 Kč
 • Nadační fond Pepina 60 000 Kč
 • Nadace policistů a hasičů 50 000 Kč
 • Dětský domov Dagmar 90 000 Kč
 • Dětská dopravní nadace 60 000 Kč
 • OS Dobrý skutek 70 000 Kč
 • Nadační fond Emil 60 000 Kč
 • Nadační fond Mathilda 70 000 Kč
 • Klinika dětské onkologie FN Brno 100 000 Kč
 • ZŠ praktická Olešovice 100 000 Kč
 • Dětský domov Vranov 90 000 Kč
 • Dětský domov Domino 100 000 Kč

Pomáháme v kultuře

Čestné místo v řadě našich neobchodních aktivit má naše partnerství s koncertním tělesem PKF-Prague Philharmonia, které jsme navázali koncem roku 2015. A protože se oběma stranám spolupráce líbí, prodloužili jsme ji i do roku 2017. Proč jsme se rozhodli podporovat právě vážnou hudbu? Jednak si myslíme, že tento žánr hraje v životě člověka nezastupitelnou roli. A PKF – Prague Philharmonia, ve světě i v tuzemsku dobře známý soubor, odvádí v tomto směru mimořádně kvalitní a záslužnou práci. Zaujaly nás kromě jiného i její komponované koncerty v pražském Rudolfinu, které jsou určeny pro rodiče s dětmi, a také oblíbené vzdělávací koncerty věnované mladším žákům, s nimiž soubor zajíždí přímo do základních škol.

DIVADLO NA JEZERCE

Foto herců Mnoho let podporujeme pražské Divadlo Na Jezerce, jehož principálem je oblíbený divadelní a filmový herec Jan Hrušínský.

I díky této podpoře vznikla dlouhá řada divácky mimořádně úspěšných představení. Za všechny jmenujme například hry Paní plukovníková, Petrolejové lampy, Charleova teta nebo Zahraj to znovu, Same.

ČESKÝ LEV

Byli jsme také mezi těmi, kteří podpořili udílení cen České filmové a televizní akademie ČESKÝ LEV 2010. Při té příležitosti jsme předali šek ve výši 1 000 000 Kč na podporu tvůrčí činnosti filmařů s mentálním a kombinovaným postižením.

Pomáháme ve sportu

Pomáháme ve sportu

Pro rok 2017 jsme navázali partnerství s úspěšnou atletkou a běžkyní na lyžích EVOU VRABCOVOU NÝVLTOVOU, která začala v rámci svého regeneračního programu na doporučení sportovního lékaře využívat naši infrasaunu Corinna. Evča, jak jí říkají přátelé, je naší vícenásobnou reprezentantkou na olympijských hrách a světových šampionátech a čerstvou držitelkou Věříme, že této skromné sportovkyni bude pravidelný relaxační pobyt pomáhat k dosažení dalších sportovních úspěchů v domácích i mezinárodních soutěžích.

Od roku 2013 jsme generálním partnerem nového extraligového hokejového týmu HK Mountfield Hradec Králové, který se hned v první sezoně se probojoval do play-off.

Dlouhodobě podporujeme Rugby club ve středočeských Říčanech a Tělovýchovnou jednotu v Mnichovicích.

V letech 2006 - 2013 jsme byli generálním partnerem extraligového hokejového mužstva HC Mountfield České Budějovice.