Vzdělávání z fondů EU
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLUFINANCUJE

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA − ADAPTABILITA

 

Dotační projekt: Profesní rozvoj skupiny pražských zaměstnanců ohrožených na trhu práce společnosti Mountfield a.s.
 

Číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/34087
 


Informace o realizovaném projektu:
Cílem tohoto projektu bylo dosáhnout vyšší úrovně znalostí a schopností u pracovníků splňujících charakteristiky skupin ohrožených na trhu práce. Specifickým cílem projektu bylo zvýšení úrovně pracovníků v oblasti tzv. měkkých dovedností, rozšíření odborných znalostí nezbytných pro výkon funkce a získání dalších vědomostí v právní a finanční oblasti.

Cílová skupina byla tvořena vybranými zaměstnanci splňujícími podmínky ohroženosti na trhu práce (s věkem do 30 či nad 50 let, popř. nízko kvalifikovaní). Zaměstnanci, kteří byli zařazeni do projektu, jsou z prodejních center společnosti Mountfield a.s. nacházejících se na území hl. m. Prahy a tudíž splňují podmínku územní vazby na region hl. m. Prahy.

Projekt byl realizován v období od 1. 2. 2012 do 31.1. 2014. Jednotlivé klíčové aktivity byly realizovány dle stanoveného harmonogramu. V roce 2012 a 2013 proběhlo Vzdělávání pracovníků prodeje, Vzdělávání servisních pracovníků a Vzdělávání manažerů prodejen. Projekt byl úspěšně dokončen v letošním roce.

Cílem tohoto projektu bylo dosáhnout u těchto pracovníků systematickým proškolením vyšší úrovně znalostí a schopností, rozšíření jejich znalostí a dovedností.

Za přínos pro cílovou skupinu projektu považujeme obecně rozšíření a zvýšení úrovně odborných znalostí a dovedností v oblastech důležitých pro výkon daných funkcí. V důsledku toho budou proškolení pracovníci schopni dosahovat lepších výsledků a vyšší efektivity práce. I přes jistá omezení související s věkem do 30 či nad 50 let, či nízkou kvalifikací, si budou tito pracovníci schopni lépe poradit s požadavky na odbornost a flexibilitu kladenými na jejich osobu, ať už ze strany zákazníků, trhu, nebo ze strany zaměstnavatele. Tímto se podaří přispět k lepší adaptabilitě a uplatnitelnosti pracovníků a částečně tak eliminovat ohroženost na trhu práce této skupiny pracovníků.

 

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti