Péče o bazénovou vodu

Prodejny E-shop
Úvodní fotka pro bazény

Křišťálově čistá voda…

… je přáním každého majitele bazénu, a to po celou koupací sezonu. Na první pohled se může zdát, že úprava vody v bazénu je složitá. Ale hned po seznámení s přípravky bazénové chemie Azuro se udržování křišťálově čisté a hygienicky nezávadné vody pro Vás stane jednoduchou a časově nenáročnou činností.

Proč vůbec potřebujete bazénovou chemii?

Vodu ve všech typech bazénů znečišťují nejen mechanické nečistoty (ty lehce odstraníte pomocí účinné filtrace, vysavačů či sítěk), ale také různé přírodní mikroorganismy v podobě řas, bakterií a virů. Působení mikroorganismů spolehlivě zabrání nebo zničí správně zvolená a dávkovaná bazénová chemie Azuro. Jde o ověřené a odborníky dlouhodobě doporučované přípravky, s nimiž je ošetření vody snadné, účinné a spolehlivé. Jak tedy správně postupovat a co dělat v případě problémů se dozvíte z následujících řádků.

Bazénová chemie řady AZURO

Dezinfekce

 • Azuro Chlor šok G *
  rychle rozpustný chlorový granulát
  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 • Azuro Chlor T *
  pomalu rozpustné chlorové tablety
  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 • Azuro Chlor Trio *
  chlorové tablety s trojím účinkem (v nabídce 200g i 20g tablety)
  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 • Azuro Multi 5v1 *
  chlorové multifunkční tablety
  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 • Azuro Modrý blesk *
  chlorový prášek s rychlým účinkem
  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 • Azuro Chlor stabil
  granulát ke stabilizaci chloru

Čištění

 • Azuro Clear Forte
  speciální čisticí prostředek na silně znečištěná místa

Prevence tvorby řas

 • Azuro ALG *
  protiřasový roztok
  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Doplňkové výrobky

 • Azuro Zima *
  zazimovací prostředek
  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 • Azuro Ca
  roztok k omezení tvorby úsad, stabilizaci tvrdosti vody a odmaskování problémových iontů přírodního původu ve vodě

Bezchlorová dezinfekce

 • Azuro BIO-L *
  roztok k velmi účinné dezinfekci vody a proti množení řas a bakterií
  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 • Azuro OXI tablety *
  20g i 200g tablety pro dezinfekci vody pomocí aktivního kyslíku
  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Úvodní fotka pro čím začít

Čím vždy začít?

Před každou úpravou vody je třeba nejprve změřit hodnotu pH a alkality: Pomocí speciálních kapkových a proužkových testerů.

Pokud naměřené hodnoty nejsou v příslušných mezích, je zapotřebí zjednat okamžitou nápravu. Stejně důležité je udržovat požadované limity tvrdosti vody. Tento fakt je třeba mít na paměti hlavně při dopuštění vody do bazénu.

Pro snadnou údržby vody v bazénu je zásadní dobrá kvalita zdroje vody:

Nepoužívejte příliš měkkou ani příliš tvrdou vodu. Z pohledu obsahu nečistot a minerálů doporučujeme používat upravenou vodu z vodovodního řadu, případně dovezenou z úpravny vody, než vodu studniční nebo z povrchového zdroje, ve které se mohou ve větší míře vyskytovat minerály a organické nečistoty.

Nezbytným předpokladem čisté vody je písková filtrace:

Písková filtrace by měla mít odpovídající výkon. Bez dobrého fungování filtrace nelze ani s použitím chemických přípravků dosáhnout po všech stránkách čisté, kvalitní a zdravotně nezávadné vody. Pískovou náplň filtrace je nutné udržovat neustále čistou, a proto ji musíte pravidelně alespoň jednou za 14 dní proplachovat a nejpozději jednou za 2 roky celou vyměnit. Po vyčištění pískové náplně nezapomeňte dopustit vodu zpět do bazénu. Pokud bazén využíváte velmi intenzivně, je nutné na manometru častěji kontrolovat průchodnost pískové náplně a případný časový interval proplachu zkrátit.

Velmi užitečné je používat bazénové příslušenství jako například bazénový vysavač:

Vysavač dokonale odsaje hrubé nečistoty ze dna a stěn bazénu. Bez něj je obtížné udržovat bazénovou vodu v dokonalé kondici.

Je důležité udržovat správou hodnotu pH:

Hodnota pH udává, zda je voda ve vašem bazénu zásaditá nebo kyselá. Pro zdravotní nezávadnost bazénové vody a správnou funkci veškerých přípravků se hodnota pH musí pohybovat v rozmezí 7,0 až 7,4. Hodnota pH vyšší než 7,4 může způsobit ve vodě mléčné zákaly (vysrážení vápníku), snížení účinnost chlorových přípravků, zápach po chloru a podráždění očí či pokožky. Při hodnotách pH pod 7,0 může docházet ke zvýšené korozi kovových částí bazénu, blednutí barev matriálů, ze kterých je bazén vyroben a také k podráždění očí a pokožky. Pro úpravu hodnoty pH směrem dolů použijte přípravek Azuro pH minus a pro úpravu hodnoty pH směrem nahoru přípravek Azuro pH plus. Hodnotu pH kontrolujte pravidelně minimálně jednou týdně pomocí kapkového nebo proužkového testeru. Při výskytu nečistot nebo za horkého počasí interval kontroly zkraťte. Když zpozorujete odchylku od požadovaných hodnot, upravte pH dle návodu na přípravku pH minus, resp. pH plus.

Stejně tak je třeba sledovat a upravovat hodnotu alkality:

Alkalita je také nazývána pojmem „uhličitanová rovnováha“. To znamená, že pokud má bazénová voda přípustnou hladinu alkality a nachází se tedy v „uhličitanové rovnováze“, voda je schopna přirozeně vyrovnávat hladinu pH. Je-li hodnota celkové alkality příliš nízká, pH není stabilní a má časté výkyvy. Naopak při vysoké hladině celkové alkality bude mít hladina pH tendenci vracet se k původnímu vyššímu pH. Hodnota alkality by se měla pohybovat v rozmezí 80 – 120 ppm. Hodnotu změříme pomocí proužkového testeru Azuro Quick Check 4v1. Pokud je hodnota alkality nižší než 80 ppm, přidejte přípravek Azuro Alkalita plus a pokud je vyšší než 120 ppm, přidejte přípravek Azuro pH minus. Postupujte dle návodu na proužkovém testeru nebo na samotných přípravcích.

Kontrola tvrdosti vody a problémové ionty kovů:

Další důležitá hodnota, kterou je zapotřebí sledovat, je tvrdost vody. K tomu slouží kapkový tester tvrdosti vody Azuro. Hodnota tvrdosti bazénové vody by neměla být vyšší než 18ºN. V případě, že je tato hodnota překročena, použijte k její úpravě přípravek Azuro Ca. Tvrdost vody doporučujeme v průběhu sezony kontrolovat, zejména při doplnění většího množství vody do bazénu. Při nadměrném výskytu minerálů interval zkraťte podle potřeby až na jeden týden. Podstatné je nezapomínat na kontrolu a úpravu tvrdosti vody po dopuštění bazénu. Při napouštění bazénu přírodní vodou, například ze studny, je primární funkcí přípravku Azuro Ca chemické vázání iontů kovů (železo, mangan), které by jinak po nasazení dezinfekce způsobily nežádoucí zabarvení vody (až do hněda). Detailní informace o dávkování naleznete na etiketě přípravku.

Úvodní fotka pro bazény a čištění

Jak na špinavou vodu?

Při řešení problémů se špinavou vodou je dobré zkontrolovat, zda se hodnota pH pohybuje v požadovaných mezích. Základním předpokladem k dosažení čisté vody je udržovat stěny a dno bazénu neustále čisté. V případě výskytu většího množství nečistot se tyto vysávají přímo do odpadu, přepnutím ventilu pískové filtrace do polohy odpad, čímž se zabrání nadměrnému zanášení pískové filtrace. Toto je velmi důležité zejména po použití vločkovacích přípravků.

Úbytek vody pak doplníte. Pískový filtr čistíme jednou za čtrnáct dní, nebo vždy, když je zanesen (dle manometru). Při velkém znečištění bazénu se může čištění filtrů opakovat i jednou za dvě hodiny.

Problém se špinavou vodou

Někdy se může stát, že se neuhlídají všechny hodnoty v předepsaných mezích a výsledkem pak je zkažená bazénová voda. Ta může být buď zelená, mléčná nebo silně zakalená. Když už k takové situaci dojde, musíte začít úplně stejně jako při jarním odzimování bazénu. To znamená, ve zkratce, že nejprve pečlivě vyčistíte dno a stěny bazénu, předřadné košíčky čerpadla i skimmeru a pak řádně properte filtrační písek. Samozřejmostí je kontrola a popřípadě úprava hodnoty alkality a pH.

Zakalená voda

Při zakalené vodě nejprve doporučujeme upravit tvrdost vody a hodnotu alkality i pH. Pokud tyto úpravy nevyřeší problém, použijte přípravky Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač. K jejich aplikaci je třeba se uchýlit vždy, když přestane být voda v bazénu průzračná. Tyto přípravky drobné částečky nečistot shlukují do větších celků, které písková filtrace zachytí. Azuro Projasňovač navíc vodu projasní a dodá jí jiskru. Po jejich aplikaci je třeba vodu důkladně promíchat filtrací, poté filtraci vypnout a nechat shluky nečistot usadit na dno a ty pak odsát přímo do odpadu. Odsáním usazených vloček do odpadu se zabrání nadměrnému zanesení filtračního média, případně rozvíření velmi jemných vloček, které filtrace už nedokáže zachytit. Nezapomínejte na následné dopuštění vody do bazénu. Dále také je vhodné zkontrolovat průchodnost předřadných košíčků čerpadla a skimmeru.

Zelená voda

Pokud voda zezelená a hodnota alkality i pH je v předepsaných mezích, použijte nejprve přípravek Azuro Chlor šok G. V případě, že voda v bazénu změní svoji barvu a začíná se pomalu čistit, přidejte přípravek Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač

Pokud se stav nezmění, aplikujte přípravek Azuro Modrý blesk, který je také na bázi chloru, ale obsahuje jinou účinnou látku. Následně, po úspěšném odstranění zeleného nádechu, přidejte do bazénové vody přípravek Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač.

Při dávkování těchto přípravků je velmi důležité pozorovat změny zabarvení bazénové vody. Pokud se po prvním použití Azuro Chlor šok G prudce změní barva řasy ve vodě, už nepřidávejte ani Azuro Modrý blesk, ani Azuro Chlor šok G. Mezi jednotlivými aplikacemi by mělo uplynout minimálně 24 hodin a neměly by přesáhnout předepsané dávky uvedené na etiketách.

Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač přijde na řadu teprve po částečném vyprchání volného chloru, což bývá zpravidla 24 hodin od poslední aplikace chlorových (šokových) prostředků.

Stejně jako v předchozím případě je zapotřebí po aplikaci těchto přípravků vodu promíchat, poté filtraci vypnout a nechat shluky nečistot usadit na dno a ty pak odsát přímo do odpadu. Poté nezapomínejte na dopuštění vody do bazénu. Dále také kontrolujte průchodnost předřadných košíčků čerpadla a skimmeru.

Při řešení problémů se špinavou vodou je dobré zkontrolovat, zda se hodnota tvrdosti vody pohybuje v požadovaných mezích.

Úvodní fotka pro co s bazény po zimě

První napuštění či zprovoznění po zimě

První napuštění

Napusťte vodu (hladina by měla dosahovat do úrovně středu skimmeru) a poté zkontrolujte a upravte její tvrdost. Následně je nutné zkontrolovat a popřípadě upravit hodnotu alkality a pH. Pokud jsou tyto hodnoty v požadovaném rozmezí, můžete přistoupit k další aplikaci chemických přípravků řady Azuro.

Doporučené hodnoty bazénové vody:

 • Tvrdost: ne více než 18°N
 • pH: v rozmezí 7,0 – 7,4
 • Alkalita: v rozmezí 80 – 120 ppm
 • Volný chlor: v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l *
  Kyslíkové a chlorové přípravky se nikdy nesmí kombinovat současně, protože jsou vzájemně nekompatibilní (reagují spolu a tím ruší účinky).
 • Aktivní kyslík: v rozmezí 4 – 20 mg/l *
  Kyslíkové a chlorové přípravky se nikdy nesmí kombinovat současně, protože jsou vzájemně nekompatibilní (reagují spolu a tím ruší účinky).

Zprovoznění po zimě

Před doplněním vody vyčistěte stěny a dno bazénu od usazených nečistot. Na stěny použijte přípravek Azuro Clear Forte. Neředěný přípravek naneste čistící houbičkou Azuro na znečištěná místa a nechte 10 minut působit. Poté nečistoty mechanicky uvolněte houbičkou nebo kartáčem a z místa je důkladně opláchněte vodou. Po odstranění veškerých hrubých nečistot z bazénu nejprve zapojte filtraci. Pokud je písek ve filtraci starší než 2 roky, doporučujeme provést jeho výměnu. Poté dopusťte vodu přibližně do středu úrovně skimmeru a zkontrolujte její tvrdost, pH a alkalitu pomocí příslušných testerů.

V dalším kroku ošetřete bazénovou vodu chlorovým přípravkem Azuro Chlor šok G (detailní informace o dávkování naleznete na etiketě výrobku) a vodu nepřetržitě filtrujte 24 hodin. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat průchodnost pískové náplně (dle manometru pískové filtrace). Přípravek Azuro Chlor šok G účinně působí pomocí volného chloru, který zničí veškeré zárodky řas a bakterií.

Úvodní fotka pro bazeny v sezóně

Běžný provoz bazénu v sezóně

Při běžném provozu bazénu je potřeba mít trvale na paměti:

Doporučené hodnoty bazénové vody:

 • Tvrdost: ne více než 18°N
 • pH: v rozmezí 7,0 – 7,4
 • Alkalita: v rozmezí 80 – 120 ppm
 • Volný chlor: v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l *
  Kyslíkové a chlorové přípravky se nikdy nesmí kombinovat současně, protože jsou vzájemně nekompatibilní (reagují spolu a tím ruší účinky).
 • Aktivní kyslík: v rozmezí 4 – 20 mg/l *
  Kyslíkové a chlorové přípravky se nikdy nesmí kombinovat současně, protože jsou vzájemně nekompatibilní (reagují spolu a tím ruší účinky).

Chlorová dezinfekce

Nejdůležitějším ošetřením bazénové vody je její dezinfekce. Nejvhodnější je použití chlorových tablet Azuro Chlor T. Další možností je využití přípravku Azuro Chlor Trio. Tento prostředek dávkuje do bazénu chlor podobně jako chlorové tablety. Mimo to přidává do vody algicid a flokulant. V sortimentu bazénové chemie Azuro můžete najít také multifunkční tablety „nové generace“ – Azuro Multi 5v1. Tyto tablety, oproti přípravku Azuro Chlor Trio, navíc stabilizují pH a změkčují vodu.

Tablety doporučujeme aplikovat pomocí zásobníků k tomu určených (plovoucích nebo pevných). Hodnota chloru se samozřejmě musí udržovat v předepsaném rozmezí. Množství chloru proto pravidelně kontrolujte pomocí kapkového nebo proužkového testeru Azuro a udržujte jej v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l. Při dodržení těchto předepsaných hodnot, udržení správné hodnoty pH i alkality a při současném mechanickém čištění stěn a dna bazénu máte zaručeno, že voda v bazénu zůstane jasná, průzračná a křišťálově čistá.

V letních měsících je vhodné s chlorovými tabletami zároveň použít i přípravek Azuro Chlor Stabil. Tento přípravek zamezuje rychlému odparu volného chloru z bazénové vody tím, že jej na sebe částečně naváže. To ušetří náklady za nadbytečnou spotřebu chlorové chemie, která se v teplých měsících spolu s vodou velmi rychle odpařuje do ovzduší, aniž by byla plně využita její účinnost.

Bezchlorová dezinfekce

Ačkoliv jsou všechny chlorové přípravky účinné a naprosto nezávadné, tak je pro část majitelů bazénů pro ošetření vody zajímavější bazénová chemie bez chloru. Bezchlorové přípravky z řady Azuro fungují na bázi aktivního kyslíku a jsou šetrné k lidské pokožce i organizmu zejména u dětí a osob s citlivou reakcí na chlor.

Pro účinnou bezchlorovou dezinfekci vody použijte přípravek Azuro BIO-L, který také brání množení bakterií a řas. Pro správnou funkci používejte v kombinaci s přípravkem Azuro OXI tablety. Tyto tablety doporučujeme aplikovat pomocí zásobníků k tomu určených (plovoucích nebo pevných). Pro správnou funkci přípravků na bázi aktivního kyslíku je důležité udržovat hladinu aktivního kyslíku, pH a alkality v doporučeném rozmezí. Ke zjištění hodnoty aktivního kyslíku slouží kapkový tester Azuro pH, O2, přičemž doporučené rozmezí je 4 – 20 mg/l. Při aplikaci jednotlivých přípravků postupujte dle návodů na etiketách jednotlivých přípravků.

Prevence proti tvorbě řas

Jakmile stoupne okolní teplota vzduchu nad 20°C, je vhodné používat jako preveci proti tvorbě řas přípravek Azuro ALG. Přesné dávkování přípravku naleznete na etiketě. Aplikaci je nejlépe opakovat každý den.

Úvodní fotka pro bazény před zimou

Příprava bazénu na zimu

Po konci koupací sezony, kdy se teplota vody pohybuje mezi 10ºC až 15ºC a minimální noční teploty vzduchu se ještě nedostávají trvale pod bod mrazu, nastává ten pravý čas pro zazimování bazénu. Správné zazimování vám velmi zlehčí opětovné jarní uvedení bazénu do provozu.

Doporučený postup

1. Odstranění nečistot

Vyjměte schůdky, očistěte je a připravte k uskladnění. Odstraňte plovoucí nečistoty pomocí síťky a ze dna bazénu vysajte bazénovým vysavačem. Propláchněte (vydezinfikujte) písek ve filtraci rozpuštěným přípravkem Azuro Chlor šok G, který aplikujte přímo do skimmeru za provozu filtrace (viz návod na přípravku).

2. Ošetření vody

Zkontrolujte a případně upravte úrovně chemického složení vody. Hodnota pH by se měla pohybovat v rozmezí 7,0 – 7,4, hodnota celkové alkality v rozmezí 80 – 120 ppm a množství chloru by mělo být 0,3 – 0,6 mg/l. Správné hodnoty snadno změříte pomocí kapkového nebo proužkového testeru Azuro. K případné úpravě složení vody použijte přípravky Azuro Alkalita plus, Azuro pH minus nebo Azuro pH plusAzuro Chlor šok G. Je nutné, aby po úpravě běžela filtrace po dobu, než se voda promíchá (min. 24 hodin).

3. Úprava výšky hladiny vody

V dalším kroku snižte hladinu vody cca 10 cm pod skimmer (sběrač nečistot) a místo bulvy vratné trysky našroubujte zátku vratné trysky (lze zakoupit v prodejnách Mountfield). V případě, že nepoužíváte zátku vratné trysky, upusťte vodu cca 10 cm pod vratnou trysku a demontujte bulvu vratné trysky s kroužkem a oba díly uskladněte.

4. Očištění bazénu

Stěny bazénu nad hladinou očistěte přípravkem Azuro Clear Forte. Přípravek naneste čistící houbičkou Azuro na znečištěná místa, nechte 10 minut působit a poté houbičkou nečistoty odstraňte. Na závěr důkladně opláchněte stěnu vodou. Nezapomeňte také na odstranění nečistot a usazenin ze skimmeru.

5. Odpojení hadice, filtrace a ohřevu vody

Nejprve odpojte hadice a odstraňte z nich veškerou vodu. Po odstranění vody z rozvodů je vhodné využít vysavač pro mokré vysávání. Dále se můžete pustit do odpojení filtrace. Nejprve demontujte čerpadlo a vylijte z něj a z potrubí/hadic zbylou vodu (viz návod k filtraci). Na šesticestném ventilu nastavte pozici ZIMA (případně mezi polohy ODPAD a ZAVŘENO). Z nádoby a z čerpadla následně demontujte výpustní zátky a vypusťte zbylou vodu. Všechny součásti filtrační jednotky uložte na suchém místě chráněném před mrazem.

Při odpojení solárního ohřevu nejprve vypusťte vodu ze všech desek solárního ohřevu a ukliďte je do prostor, ve kterých nepoklesne teplota pod 0ºC. Případné zamrznutí vody v solárním ohřevu může způsobit nenávratné poškození desky solárního ohřevu. Desku doporučujeme nerolovat, ale ponechat nataženou.

Všechny odpojené a demontované části příslušenství (hadice, schůdky, solární ohřev, filtraci, protiproud apod.) ukryjte do prostor, kde teploty neklesají pod 0ºC.

6. Aplikace přípravku AZURO Zima

Při aplikaci přípravku Azuro Zima postupujte podle návodu na etiketě (dávkování 1l na 10m3). Tento přípravek nezabrání zamrznutí vody, ale slouží k zazimování vody venkovních bazénů, zabraňuje růstu řas a usnadňuje čištění bazénu na jaře.

7. Zakrytí bazénu

Po aplikování zazimovacího přípravku již můžete nadzemní bazén zakrýt podzimní krycí plachtou, která chrání bazén před padajícími nečistotami (např. listím a jehličím). Jakmile udeří mrazy a na hladině se začne tvořit ledová tříšť, plachtu z bazénu sundejte, řádně vysušte a uskladněte do míst, kde neklesá teplota pod bod mrazu. Váha napadaného sněhu a působení mrazu na podzimní krycí plachtu při jejím zamrznutí na hladině bazénu může poškodit její strukturu a výrazně tím zkrátit její životnost. Přes zimu nechte bazén odkrytý

Zapuštěný bazén zakryjte zimní krycí plachtou Kris Kros, která chrání bazén jak před padajícími nečistotami (např. listím a jehličím), tak před pádem lidí a domácích zvířat do vody. Tuto plachtu ponechte na bazénu do jara.

Úvodní fotka pro bazénové příslušenství

Doporučené příslušenství

Solární sprchy

Osprchovat se by mělo patřit k běžným úkonům před každým koupáním. Do vody se pak nezanáší tolik nečistot, čímž se snižuje spotřeba bazénové chemie a náročnost péče o bazén.

Solární plachta

Solární plachta efektivně chrání vodu před padajícími nečistotami a brání odpařování vody z bazénu, díky čemuž snižuje spotřebu bazénové chemie. Navíc přes den bazén ohřívá a v nočních hodinách zabraňuje chladnutí vody

Pro snadnější manipulaci doporučujeme k solární plachtě také naviják. Na výběr máte hned několik variant provedení – pojízdný, pevně stojící nebo přenosný.

Krycí plachty

Nejen v době, kdy se bazén nepoužívá, se doporučuje přikrývat bazén krycí plachtou. Krycí plachta ochrání váš bazén před listím, hmyzem a jinými padajícími nečistotami a také brání odpařování vody. Plachta je vybavena lankem a napínákem, které vám umožní její správnou instalaci na bazén. K dispozici jsou modely pro všechny rozměry bazénů Azuro.

Zastřešení AZURO

Přenosné zastřešení Azuro je vhodné jak pro zapuštěné bazény, tak pro bazény postavené na povrchu. Zastřešení zabrání pádu dětí či domácích mazlíčků do bazénu, chrání vodu v bazénu před padajícími nečistotami a prodlouží koupací sezonu. Zastřešení Azuro vyniká svou funkčností, variabilitou a cenou.

Bazénové vysavače

Nenahraditelným pomocníkem pro správnou péči o vodu v bazénu je bazénový vysavač, kterým odstraníte nečistoty ze dna i stěn bazénu. Již základní modely vysavačů fungují samostatně, samy se pohybují po bazénu, nezávisle na vaší asistenci. Vyčistí tak bazén za vás a šetří váš čas. V naší ucelené nabídce naleznete modely od základních mechanických vysavačů až po plně automatické vysavače s řídící jednotkou.

Tepelná čerpadla

Jsou zařízení pro ohřev bazénu, která zajistí, že voda bude mít zvolenou teplotu nejen v létě, ale i během jarních a podzimních měsíců. Tepelné čerpadlo umí zajistit ohřev vody i v době, kdy nesvítí slunce, neboť čerpá teplo ze vzduchu. Vstupní elektrická energie představuje pouze 20 % z celkového získaného tepla, zbylých 80 % je zdarma z okolního vzduchu. Jedná se proto o nejefektivnější způsob ohřevu bazénové vody, který prodlouží koupací sezónu až na 7 měsíců.