Údržba teakového zahradního nábytku

Teak je tropické, tvrdé a velmi odolné dřevo, které má jako nové medově hnědé zbarvení. V případě, že o něj nebudete nijak pečovat, mění postupem času účinkem okolních povětrnostních vlivů tuto barvu na stříbrno-šedou patinu, která je jedinečným výsledkem působení slunce, deště, mrazu a větru (teakové dřevo je vůči těmto povětrnostním vlivům zcelaodolné a výše uvedená změna barvy nijak neovlivňuje vlastnosti tohoto dřeva). Po určité době tato stříbrno-šedá patina přechází v nepravidelné temně šedé zbarvení, pokud zůstává teak bez jakéhokoliv ošetření. Toto zbarvení je v některých zemích populární (např. v Anglii), nicméně u nás většina lidí preferuje původní medově hnědé zbarvení teakového dřeva.

Teak

Pokud patříte mezi zákazníky, kteří dávají přednost výše vyobrazenému medově hnědému zbarvení teakového nábytku a chcete mít nábytek podobný, jaký jste ho zakoupili, i po několika letech používání, je třeba mu věnovat minimální péči.

Ideální a doporučenou volbou pro čištění a údržbu teakového dřeva je použití osvědčených speciálních přípravků TEAK CLEANER a TEAK PROTECTOR. Používáním těchto přípravků zajistíte tu nejlepší ochranu teakového dřeva a uchováte teaku medově hnědou barvu. Pomocí přípravku TEAK CLEANER snadno vyčistíte povrch teakového nábytku, přípravek TEAK PROTECTOR pak zajistí jeho dlouhodobou ochranu. V porovnání s běžným teakovým olejem má ošetření přípravky TEAK CLEANER a TEAK PROTECTOR tyto výhody: udržují medověhnědou barvu teaku až 4x déle než teakový olej, jsou nehořlavé a ekologické (založené na vodní bázi), nejsou to oleje, nejsou mastné a tak nezanechávají skvrny na oblečení, zabraňují vzniku plísně a chrání teak před černými skvrnami.

U nového nábytku je důležité aplikovat přípravek TEAK PROTECTOR ještě předtím, než teakové dřevo získá stříbno-šedou patinu (předcházet stříbrno-šedé patině je méně pracné než obnovovat původní medově hnědé zbarvení). Přípravek TEAK PROTECTOR by měl být použit v momentě, kdy nový teakový nábytek začíná blednout (proto nechte nábytek minimálně týden stát na venkovním prostředí).
Poznámka: Při aplikaci přípravků na ochranu dřeva postupujte podle pokynů uvedených na obalech přípravků.

A. Čištění teakového dřeva
K čištění dřeva doporučujeme používat speciální přípravek TEAK CLEANER, který je velice účinný a výrazně oživuje teakové dřevo. Dříve byly prostředky pro čištění teakového dřeva značně omezené. Většinou se teakový nábytek čistil pomocí mýdlové vody a kartáče (nikoliv drátěnky), nicméně tento způsob je podstatně méně účinný a dnes již zastaralý. Proto ho nedoporučujeme. Mějte na paměti, že po použití výše uvedeného čistícího přípravku (včetně mýdla) je nutné teakový nábytek velice pečlivě opláchnout čistou vodou. V případě, že použijete k odstranění odolných skvrn brusnou houbičku, vždy s ní pracujte ve směru viditelných vláken.

B. Ochrana teakového dřeva pomocí přípravků
TeakPro ošetřování teakového dřeva doporučujeme použít speciální přípravek TEAK PROTECTOR, který je výrazně účinnější a ekologičtější než teakový olej. Před použitím přípravku TEAK PROTECTOR je doporučené vyčistit dřevo přípravkem TEAK CLEANER. Nepoužívejte přípravek TEAK PROTECTOR na dřevo, které bylo předtím ošetřeno teakovým olejem a nebylo vyčištěno přípravkem TEAK  CLEANER.
Pokud se rozhodnete pro ochranu běžným teakovým olejem, používejte pouze pravý teakový olej. Je také důležité vědět, že teakový olej zadržuje částečně špínu a proto časem ztmavne. Z tohoto důvodu je nutno zbývající starý olej lehce zbrousit brusnou houbičkou a teprve pak aplikovat novou vrstvu oleje.

C. Uschování nábytku přes zimu
Obecně platí, že teakový nábytek může být venku ponechán celý rok. Pokud ponecháte svůj zahradní nábytek přes zimu venku, ujistěte se, že veškeré šrouby a spoje nábytku jsou pečlivě utažené. V opačném případě může dojít k popraskání dřeva důsledkem pnutí zmrzlé vody, která by mohla snadno proniknout do prostor způsobených neutaženým kováním.
Pokud se ovšem rozhodnete pro jeho uskladnění přes zimu, neměli byste ho uschovávat v teplé místnosti. Ideálním místem může být garáž, kde by nábytek mohl být v suchu a zároveň by se mu dostalo dostatečné ventilace.

D. Praskliny a křivení
Dřevo je přírodním produktem, který se i po průmyslovém zpracování stále mění a takzvaně „pracuje“. Důsledkem přirozeného pnutí dřeva může proto docházet k tvoření prasklin nebo mírnému křivení. Jelikož se jedná o přirozenou vlastnost, reklamace vztahující se na tyto změny jsou zamítány. Jen v extrémních případech, kdy se nábytek následkem prasklin či křivení stal zcela nepoužitelným, je reklamace považována za oprávněnou.

E. Nezapomínejte pravidelně utahovat šrouby
Pro veškerý teakový nábytek platí, že je potřeba pravidelně utahovat veškerý jeho spojovací materiál. Šrouby se při časté manipulaci s nábytkem uvolňují a mohou se neutažené při zatížení zlomit či jinak poškodit. Je zcela nezbytné šrouby a jiné spoje pevně utáhnout vždy před začátkem zimy, aby vlivem mrazu nedocházelo k trvalým poškozením. Nezapomínejte, že záruka se nevztahuje na poškození způsobená nedostatečnou péči a údržbou.

F. Na co se záruka nevztahuje
Záruka se nevztahuje na vady způsobené špatným zacházením s nábytkem, jako např. neúměrné zatížení, použití korozních látek, špatná montáž, nesprávná či nedostatečná údržba, neodborná oprava či jiný zásah do nábytku. Na mechanické poškození se záruka nevztahuje. Mezi vlastnosti teakového dřeva, které nelze považovat za vadu patří: šednutí dřeva, trhliny, rozdíly v barevnosti (např. v důsledku zakrytí částí nábytku). Kování použité u zahradního nábytku mění také vlivem povětrnostních podmínek svou barvu a strukturu, tyto změny neopravňují k reklamaci.

G. Co je považováno za oprávněnou reklamaci
Praskliny ve dřevě či jeho křivení, které brání v jeho používání. Kování poškozené či zcela zničené při běžném zatížení.