Péče o bazénovou vodu

Čím vždy začít?

Před každou úpravou vody je vždy zapotřebí nejprve změřit hodnotu pH a alkality, k čemuž slouží speciální kapkové a proužkové testery. Pokud naměřené hodnoty nejsou v příslušných mezích, je zapotřebí zjednat okamžitou nápravu. Stejně důležité je udržovat požadované limity tvrdosti vody. Tento fakt je třeba mít na paměti hlavně při dopuštění vody do bazénu.

Co nesmíte zapomenout?

Pro budoucí nenáročnost údržby vody v bazénu je důležitá dobrá kvalita zdroje vody. Nepoužívejte příliš měkkou ani příliš tvrdou vodu. Z pohledu obsahu nečistot a minerálů doporučujeme používat upravenou vodu z vodovodního řadu, případně dovezenou z úpravny vody, než vodu studniční nebo z povrchového zdroje, ve které se mohou ve větší míře vyskytovat minerály a organické nečistoty. Dalším důležitým předpokladem úspěchu je písková filtrace s odpovídajícím výkonem. Bez jejího dobrého fungování nelze ani s použitím chemických přípravků dosáhnout po všech stránkách čisté, kvalitní a zdravotně nezávadné vody. Pískovou náplň filtrace je nutné udržovat neustále čistou, a proto ji musíte pravidelně alespoň jednou za 14 dní proplachovat a nejpozději jednou za 2 roky celou vyměnit. Po vyčištění pískové náplně nezapomeňte dopustit vodu zpět do bazénu. Pokud bazén využíváte velmi intenzivně, je nutné na manometru častěji kontrolovat průchodnost pískové náplně a případný časový interval proplachu zkrátit. Dále je vhodné používat bazénové příslušenství, jako například bazénový vysavač, který dokonale odsaje hrubé nečistoty ze dna a stěn bazénu. Bez něj není možné udržovat bazénovou vodu v dokonalé kondici.

Hodnota pH

Hodnota pH udává, zda je voda ve vašem bazénu zásaditá nebo kyselá. Pro zdravotní nezávadnost bazénové vody a správnou funkci veškerých přípravků se hodnota pH musí pohybovat v rozmezí 7,0 až 7,4. Hodnota pH vyšší než 7,4 může způsobit ve vodě mléčné zákaly (vysrážení vápníku), snížení účinnost chlorových přípravků, zápach po chloru a podráždění očí či pokožky. Při hodnotách pH pod 7,0 může docházet ke zvýšené korozi kovových částí bazénu, blednutí barev matriálů, ze kterých je bazén vyroben a také k podráždění očí a pokožky. Pro úpravu hodnoty pH směrem dolů použijte přípravek Azuro pH minus a pro úpravu hodnoty pH směrem nahoru přípravek Azuro pH plus. Hodnotu pH kontrolujte pravidelně minimálně jednou týdně pomocí kapkového nebo proužkového testeru. Při výskytu nečistot nebo za horkého počasí interval kontroly zkraťte. Když zpozorujete odchylku od požadovaných hodnot, upravte pH dle návodu na přípravku pH minus, resp. pH plus.

Hodnota alkality

Alkalita je také nazývána pojmem „uhličitanová rovnováha“. To znamená, že pokud má bazénová voda přípustnou hladinu alkality a nachází se tedy v „uhličitanové rovnováze“, voda je schopna přirozeně vyrovnávat hladinu pH. Je-li hodnota celkové alkality příliš nízká, pH není stabilní a má časté výkyvy. Naopak při vysoké hladině celkové alkality bude mít hladina pH tendenci vracet se k původnímu vyššímu pH. Hodnota alkality by se měla pohybovat v rozmezí 80 – 120 ppm. Hodnotu změříme pomocí proužkového testeru Azuro Quick Check 4v1. Pokud je hodnota alkality nižší než 80 ppm, přidejte přípravek Azuro Alkalita plus a pokud je vyšší než 120 ppm, přidejte přípravek Azuro pH minus. Postupujte dle návodu na proužkovém testeru nebo na samotných přípravcích.

Tvrdost vody a problémové ionty kovů

Další důležitá hodnota, kterou je zapotřebí sledovat, je tvrdost vody. K tomu slouží kapkový tester tvrdosti vody Azuro. Hodnota tvrdosti bazénové vody by neměla být vyšší než 18ºN. V případě, že je tato hodnota překročena, použijte k její úpravě přípravek Azuro Ca. Tvrdost vody doporučujeme v průběhu sezony kontrolovat, zejména při doplnění většího množství vody do bazénu. Při nadměrném výskytu minerálů interval zkraťte podle potřeby až na jeden týden. Podstatné je nezapomínat na kontrolu a úpravu tvrdosti vody po dopuštění bazénu. Při napouštění bazénu přírodní vodou, například ze studny, je primární funkcí přípravku Azuro Ca chemické vázání iontů kovů (železo, mangan), které by jinak po nasazení dezinfekce způsobily nežádoucí zabarvení vody (až do hněda). Detailní informace o dávkování naleznete na etiketě přípravku.