Jak vypočítat výkon krbových kamen

Mnoho lidí řeší v první řadě vzhled: tvar a materiál, z něhož jsou kamna vyrobena. To je samozřejmě důležité, protože moderní designová kamna se stávají dominantou celého interiéru. Ještě důležitější je však správně zvolený výkon.

Kamna totiž musí být vytížena tak akorát. Jestliže výkon podceníte a budete je dlouhodobě přetěžovat, můžete tak výrazně zkrátit jejich životnost. Když naopak zakoupíte kamna příliš výkonná, budete mít neustále ztlumený přívod vzduchu a přikládat málo, abyste nepřetápěli. Jednak tím zbytečně zakouříte skla, protože nebude fungovat oplach skel prouděním sekundárního vzduchu, a jednak nebude topný systém fungovat optimálně, takže výsledkem budou zadehtovaná kamna a spalinové cesty. Navíc budete mít doma přetopeno.

Zlatá střední cesta: nominální výkon

Ideální je proto zlatá střední cesta, kdy krbová kamna pracují na tzv. nominální neboli jmenovitý výkon, tedy 60 až 70 % maximálního možného výkonu. Toto rozmezí je vhodné pro pravidelné vytápění. Aby se co nejvíc blížil odpovídající hodnotě tepelné ztráty vytápěného prostoru, musíte zohlednit i další faktory: U domů a bytů, kde krbová kamna představují pouze občasný doplňkový zdroj tepla, by se měl výkon pohybovat spíše na dolní hranici nominálního výkonu. Pokud kamny vytápíte nárazově víkendové sídlo, budete se pohybovat v horní hranici nominálního výkonu, případně ještě můžete výkon o něco navýšit.

Jak se vypočítá potřebný výkon

Jak spočítáte potřebný výkon? Záleží na velikosti vytápěných prostor a stavu nemovitosti, kterou budou kamna vytápět. Půjde ovšem jen o základní orientaci, protože jeho výše je zásadně závislá na úniku tepla: záleží na tom, jak je dům starý a izolovaný. A samozřejmě potřebujete znát velikost prostoru, který chcete vytápět. Spočítáte ji snadno: vynásobíte užitnou plochu bytu výškou stropu. Abyste spočítali výkon kamen, můžete vyjít z následujícího přehledu tepelných ztrát:

  • Velmi dobře izolovaný/ nízkoenergetický dům 23 W/hod/m³
  • Udržovaný, dobře izolovaný dům 30 W/hod/m³
  • Středně izolovaný dům 35 W/hod/m³
  • Dům se špatnou izolací 50 W/hod/m³
  • Špatně izolovaný rekreační objekt 80 W/hod/m³ s nárazovým vytápěním*

* U nárazově vytápěných chat a chalup potřebujete víc tepla na prvotní vyhřátí zdí a kvalita izolace bývá obvykle nižší než u trvale obydlených domů. Tomu odpovídá hodnota 80 W/hod/m3. Pokud však máte jako víkendové sídlo moderní srub, budou samozřejmě tepelné ztráty podstatně nižší.

Nyní použijete vzorec pro zjednodušený výpočet výkonu:

Objem vytápěné plochy (m3) × tepelné ztráty (W/hod/m3) = výkon (W)

Pro tento objekt budou ideální kamna nebo krbová vložka s optimálním výkonem 8 – 10 kW. Maximální výkon by neměl přesáhnout 13 kW.

Poslední slovo má odborník

Pro jistotu si však raději nechejte svůj hrubý odhad potvrdit topenářem nebo odborným prodejcem kamen. Ten se vás ještě bude ptát na spoustu věcí. Například:

  • Výšku komína, případně jeho tah
  • Průměr kouřovodu, abyste mohli kamna správně zapojit do komína
  • Způsob a četnost topení
  • Druh a kvalita topiva
  • Klimatické pásmo: jinak budete vytápět na jizerských blatech a jinak uprostřed jihomoravských vinic

A podle nich upřesní ideální výkon kamen tak, aby vám opravdu dobře a hodně dlouho sloužila.