EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Pro správné řízení a fungování celé naší firmy je tým ekonomiky a controllingu nepostradatelnou součástí.

Ekonomické oddělení zajišťuje vedení účetnictví a poskytuje relevantní data pro finanční řízení firmy. Do naší pracovní náplně patří evidence a účtování všech došlých dokladů do společnosti, evidence a účtování majetku, fakturace a přefakturace nákladů, vedení pokladny centrály společnosti, veškeré došlé a odeslané platby, účetní podpora prodejen, atd. Spolupracujeme s ostatními odděleními napříč celou společností. Naší prioritou je co nejvíce zefektivnit jednotlivé ekonomické a účetní procesy.

Controlling není zdaleka tak o tom, věci kontrolovat ale o tom, jak dostávat věci pod kontrolu, spojujeme tradiční účetnictví s plánováním do ucelené koncepce zaměřené na výsledek.