Podmínky zveřejňování recenzí

5. 1. 2023

Odkud pochází námi zveřejňované recenze?
Naší zákazníci mohou ohodnotit naše výrobky pouze prostřednictvím programu Ověřeno zákazníky, který provozuje společnost Heureka Group a.s. a o němž se můžete dozvědět více na portálu www.heureka.cz.

Jak zajišťujeme, že recenze pochází od osoby, která výrobek zakoupila?
Potom, co zákazník zakoupí výrobek v našem internetovém obchodu, funkcionalita umístěná v posledním kroku nákupního košíku zpřístupňuje číslo objednávky, informaci o typu zakoupeného výrobku a e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce provozovateli programu Ověřeno zákazníky. Ten vygeneruje hodnotící dotazník, který je zcela specifický pro každou objednávku. Dotazník je po 6 dnech od objednání výrobku zaslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Hodnocení výrobku lze provést pouze vyplněním zaslaného individualizovaného dotazníku a dotazník je doručován pouze zákazníkovi, který skutečně daný výrobek zakoupil.

Co zákazník vyplňuje v rámci dotazníku?
V rámci dotazníku zákazník vyplňuje celkové hodnocení výrobku na desetistupňové škále (od poloviny hvězdičky až po pět hvězdiček, přičemž pět hvězdiček představuje nejpozitivnější hodnocení) a uvádí výhody a nevýhody výrobku. Dále může zákazník dobrovolně uvést, zda by doporučil anebo nedoporučil výrobek svým známým a doplnit krátkou textovou recenzi.

Jak pracujeme s obdrženými hodnoceními?
Naše společnost žádným způsobem nenarušuje objektivnost a nezkresluje pravdivost poskytnutých hodnocení výrobků. Dotazník spokojenosti je odesílán automaticky v návaznosti na všechny objednávky (pokud zákazník tuto možnost předem sám nevyloučil). Naše společnost neovlivňuje okruh zákazníků, kterým je dotazník zasílán. Zákazníci nedostávají žádné odměny za pozitivní hodnocení. Rovněž nejsou jakkoliv sankcionováni za negativní hodnocení. Na našem webu jsou zveřejňovány bez rozdílu pozitivní i negativní hodnocení. Naše společnost před zveřejněním na našich webových stránkách žádným způsobem nezasahuje do celkového hodnocení výrobku ani do informace, zda by zákazník doporučil anebo nedoporučil výrobek svým známým. Ve výjimečných případech můžeme zasáhnout do takové části textového hodnocení, která obsahuje vulgární výrazy, protiprávní obsah anebo která se netýká výrobku anebo jeho hodnocení. V takovém případě je u textového hodnocení poznámka upozorňující na korekci textu z důvodů uvedených v těchto podmínkách.

Jak jsme u výrobku vypočetli celkové hodnocení zákazníků?
Pro každý výrobek platí, že uváděná hodnota celkového hodnocení zákazníků je vypočítána jako aritmetický průměr všech hodnot celkového hodnocení výrobku, které zákazníci uvedli v rámci vyplněných hodnotících dotazníků.

Z čeho vychází procento doporučujících zákazníků?
Procento doporučujících zákazníků je vypočteno jako poměr všech zákazníků, kteří by doporučili výrobek svým známým, ke všem zákazníkům, kteří vyplnili dané pole v rámci svých hodnotících dotazníků.
 
Další údaje
Naše společnost uveřejňuje u výrobku rovněž detailnější přehled o tom, jaké procento zákazníků hodnotilo výrobek jednou až pěti hvězdičkami. Zveřejňované údaje vycházejí z hodnot celkového hodnocení výrobku, které zákazníci uvedli v rámci vyplněných hodnotících dotazníků, přičemž každé dva stupně z desetistupňové hodnotící škály dotazníku jsou považovány pro účely přehledu za jednu hvězdičku (např. pokud zákazník hodnotil výrobek hodnotou 1 anebo 2, bude zařazen do skupiny zákazníků hodnotící výrobek jednou hvězdičkou, pokud hodnotil výrobek hodnotou 9 anebo 10, bude zařazen do skupiny zákazníků hodnotících výrobek pěti hvězdičkami).