Ochrana soukromí

16. 10. 2020


Zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.mountfield.cz

Pro naši společnost je velice důležitá důvěra našich zákazníků a dalších uživatelů jejích služeb. Chtěli bychom Vás proto seznámit se zásadami, které naše společnost ctí a dodržuje při práci s Vašimi osobními údaji, jakož i dalšími informacemi o našem vzájemném vztahu. Naším cílem je informovat Vás, jako našeho rovnocenného partnera, otevřeně a co nejvíce srozumitelně o údajích, které o Vás zpracováváme, o důvodech, proč tak činíme, o právech, které v této souvislosti můžete využívat i o opatřeních, která každodenně přijímáme proto, aby byly Vaše údaje u nás v absolutním bezpečí. Doufáme, že tato informace zodpoví všechny Vaše případné dotazy a bude pro Vás současně důkazem toho, že si společnost Mountfield a.s. váží Vašeho zájmu o využívání jejích služeb.

 • Totožnost správce - Správcem Vašich osobních údajů, které jsou shromažďovány pomocí webových stránek www.mountfield.cz, je společnost Mountfield a.s., se sídlem Mirošovická 697, 251 63 Mnichovice, IČ: 25620991, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 5024.
 • Kontaktní údaje správce - Vaše žádosti a stížnosti můžete podávat a veškerá svá práva uplatňovat pomocí e-mailové zprávy zaslané na naší kontaktní e-mailovou adresu mountfield@mountfield.cz, telefonicky na čísle +420 327 777 111, v listinné podobě zasláním na adresu Mirošovická 697, 251 63 Mnichovice, anebo osobně na kterékoliv naší prodejně.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Naše společnost v rámci odpovědného přístupu k ochraně osobních údajů jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence můžete kontaktovat e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailový kontakt gdpr@mountfield.cz.

Pro zjednodušení práce s těmito zásadami jsou jednotlivé informace rozděleny dle toho, jakou činnost provádíte na oficiálních webových stránkách www.mountfield.cz, anebo o jakou záležitost se zajímáte.

Nákup zboží a služeb v internetovém obchodu

Ne. Zpracování osobních údajů popsané v tomto odstavci je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, pro plnění zákonných povinností, které nám ukládají platné právní předpisy, anebo je odůvodněné oprávněnými zájmy naší společnosti. Jedná se tedy o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje Váš souhlas. Pokud byste nám níže uvedené údaje neposkytl/a, nemůžeme s Vámi uzavřít kupní smlouvu na zboží anebo smlouvu o poskytnutí Vámi požadované služby.

V souvislosti s Vaším nákupem zboží anebo služeb v našem internetovém obchodu provozovaném na webu www.mountfield.cz, může naše společnost zpracovávat Vaše níže uvedené osobní údaje:

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytl/a při objednávce, tedy jméno, příjmení, kontaktní a doručovací poštovní adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v případě, že jste podnikající fyzickou osobu, též Vaši obchodní firmu/název, adresu místa podnikání anebo sídla, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • informace o Vaší objednávce v našem internetovém obchodu (zejména číslo objednávky, datum nákupu, typ a množství objednaného zboží, kupní cena objednaného zboží, způsob doručení a platby, informace o automatických nákupních notifikacích zasílaných na e-mailovou adresu zadanou při nákupu, stav objednávky),
 • informace vytvořené naší společností v důsledku uzavření příslušné smlouvy (zejména číslo zákazníka, datum a číslo vystaveného účetního a daňového dokladu, typ a množství zakoupeného zboží anebo služby, kupní cena zakoupeného zboží anebo služby, datum a způsob zaplacení ceny zboží anebo služby, datum a způsob doručení zboží anebo realizace služby, délka poskytované záruky na zboží/službu),
 • informace o naší vzájemné komunikaci anebo jiném kontaktu souvisejícím s uzavřením a plněním smlouvy (zejména použitý komunikační kanál, datum a obsah komunikace),
 • informace pro marketingové účely vytvořené naší společností na základě Vašeho využívání našich služeb (zejména informace o Vašich nákupech u naší společnosti a zařazení do jednotlivých zákaznických segmentů - skupin),
 • informace o Vašem hodnocení našeho internetového obchodu a zakoupeného výrobku/služby,
 • informace související s případným odstoupením od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (zejména datum odstoupení, způsob vypořádání již realizovaného nákupu),
 • informace související s Vámi uplatněnou reklamací zakoupeného zboží/služby (zejména datum uplatnění reklamace, čísla a data reklamačních dokumentů, popis vytknuté vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace, způsob vyřízení reklamace, datum vyřízení reklamace).

Uzavření, změna, plnění a případné ukončení smlouvy

V tomto případě musíme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, informace o Vaší objednávce a následně i informace vytvořené naší společností v důsledku uzavření příslušné smlouvy, proto, abychom s Vámi mohli na základě Vaší objednávky řádně uzavřít kupní smlouvu, a abychom byli schopni plnit povinnosti, ke kterým jsme se zavázali v kupní smlouvě, anebo které musíme v souvislosti s uzavřením smlouvy přes internet plnit dle platných právních předpisů. Jednoduše řečeno Vaše údaje potřebujeme, abychom mohli Vaši objednávku administrativně zpracovat a fakticky vyřídit, zaslat Vám potvrzení o přijetí objednávky a následně Vás průběžně informovat o stavu Vaší objednávky, vystavit a zaúčtovat příslušné daňové a účetní doklady, zajistit, aby Vám objednané zboží bylo doručeno Vámi zvoleným způsobem dodání anebo přepravy a zajistit provedení on-line platby, pokud jste si zvolil/a tento způsob úhrady kupní ceny. Naše společnost potřebuje zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje také proto, aby mohla zákonným způsobem reagovat na Vámi uplatněné právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené přes internet ve 14 denní lhůtě. Musíme si ověřit, zda byly naplněny zákonné předpoklady pro uplatnění tohoto práva a následně vypořádat naše vzájemné nároky na vrácení zboží a kupní ceny.
Faktury anebo jiné daňové doklady vystavené naší společností, které kromě jiného obsahují Vaše osobní údaje, musíme podle platných právních předpisů archivovat po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňového dokladu jsou po dobu 10 let ode dne vystavení daňového dokladu uchovávány i související objednávky přijaté v rámci našeho internetového obchodu. Vaše osobní údaje uchováváme za účelem uzavření, změny, plnění, případně ukončení smlouvy rovněž v naší zákaznické databázi, a to v zásadě po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby poskytované na výrobek.

Hodnocení nákupu a zakoupeného zboží

​Naše společnost Vám umožňuje ohodnotit Váš nákup v našem internetovém obchodu i vlastnosti Vámi zakoupeného výrobku. Vaše komentáře, připomínky a náměty nám pomáhají zlepšovat kvalitu našich zákaznických služeb a prodávaného zboží. Poskytnutím Vaší recenze můžete také pomoct dalším zákazníkům při jejich rozhodování o koupi určitého zboží u naší společnosti. Zpracování Vašich osobních údajů pro účely zaslání žádosti o hodnocení nákupu anebo produktu a následného shromažďování, vyhodnocování a zveřejňování zákaznických hodnocení a recenzí proto považujeme za oprávněný zájem naší společnosti. ​Naše společnost zasílá žádosti o hodnocení výrobku na Vaší e-mailovou adresu buď sama anebo prostřednictvím svého smluvního partnera. V rámci nákupního procesu můžete zaslání této žádosti o hodnocení odmítnout.

 • Pokud naše společnost zasílá žádost o hodnocení prostřednictvím smluvního partnera, celý proces funguje takto. Naše společnost zpřístupní některé informace o Vaší objednávce (pouze v rozsahu číslo objednávky, údaje o zakoupeném zboží a e-mailová adresa), provozovateli portálu Heureka.cz za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je v tomto případě vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu a údaje o zakoupeném zboží použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde. Provozovatel portálu Heureka.cz Vaši e-mailovou adresu a údaje o zakoupeném zboží uchovává po dobu, po kterou je náš internetový obchod zařazen do programu ověřeno zákazníky, nebo do doby, kdy nám sdělíte svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení nebo odmítnete zasílání obchodních sdělení přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je Vám poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku. Výsledné hodnocení, které jste vyplnil/a v rámci zaslaného dotazníku, bude společně s přezdívkou, kterou jste případně v dotazníku vyplnil/a, zveřejněno na portálu Heureka.cz. Vaše hodnocení zboží může být současně zveřejněno i na webových stránkách naší společnosti, společně s Vaším křestním jménem. Ani na portálu Heureka.cz, ani na našich webových stránkách v žádném případě není zveřejňována Vaše e-mailová adresa anebo další údaje o Vašem nákupu.
 • Naše společnost není správcem ani zpracovatelem Vašich osobních údajů, které jste poskytl/a provozovateli portálu Heureka.cz při využívání služeb tohoto portálu, například v rámci své registrace na portálu anebo při svých dalších aktivitách na uvedeném portálu. Vezměte prosím na vědomí, že provozovatel portálu Heureka.cz může zveřejnit Vámi odeslané hodnocení nákupu našeho internetového obchodu anebo zakoupeného zboží na portálu Heureka.cz, a v případě, že jste registrovaným uživatelem portálu Heureka.cz, může shromažďovat Vámi odeslaná hodnocení v rámci Vašeho uživatelského profilu na uvedeném portálu. V tomto případě je ovšem správcem osobních údajů již provozovatel portálu Heureka.cz, nikoliv naše společnost.
 • V některých případech Vám může poslat žádost o hodnocení zakoupeného výrobku na e-mailovou adresu zadanou v rámci nákupu přímo naše společnost. V tomto případě může být Vámi vyplněné a odeslané hodnocení následně zveřejněno na webových stránkách naší společnosti společně s Vaším křestním jménem.

Vaše hodnocení jsou zveřejněna na našich webových stránkách po dobu, po kterou naše společnost prodává hodnocený výrobek. Naše společnost současně uchovává Vaše hodnocení zboží ve své databázi obsahující komunikaci uskutečněnou v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, a to po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby poskytované na hodnocený výrobek.

Zákaznická podpora a komunikace související se smlouvou

naše společnost je připravena kdykoliv zodpovědět Vaše dotazy, poskytovat Vám relevantní informace a přijímat Vaše žádosti, náměty a stížnosti. Z tohoto důvodu provozujeme zákaznické centrum, na které se můžete obrátit telefonicky, písemně, anebo elektronicky e-mailem. Kvůli samotnému zodpovězení Vašich dotazů a vyřízení Vašich požadavků, a kvůli zrychlení a zefektivnění komunikace a uživatelské podpory (což považujeme za oprávněný zájem naší společnosti), musí naše společnost po určitou dobu zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména identifikační a kontaktní údaje, informace uvedené ve Vašem dotazu anebo žádosti, informace o Vaší objednávce v našem internetovém obchodu, informace vytvořené naší společností v důsledku uzavření příslušné smlouvy, informace o naší předchozí vzájemné komunikaci anebo jiném kontaktu souvisejícím s uzavřením a plněním smlouvy (viz výše), anebo údaje o Vašich předchozích nákupech a servisních zakázkách. Celý proces vypadá přibližně takto. Pokud nám voláte s dotazem ohledně Vámi zakoupeného výrobku, telefonní operátor vytvoří elektronický záznam o Vaší komunikaci obsahující popis Vašeho dotazu anebo žádosti. Současně má k dispozici přístup do zákaznické databáze, kde zjistí, kdo jste, zda máte nějaké neuzavřené objednávky a jaký je jejich stav, anebo informace o Vašich nákupech, servisních zakázkách anebo naší předchozí vzájemné komunikaci. Umožňuje mu to odpovídat na Vaše dotazy okamžitě a věcně. Tím pádem nemusíte trávit čas dlouhým čekáním, než budou potřebné údaje pracně dohledávány, a nemusíte být zbytečně dále přepojován/a. Po vyřešení Vašeho požadavku operátor vyznačí v záznamu o komunikaci způsob, jakým byl Váš dotaz anebo požadavek vyřízen. Záznam je následně po určenou dobu uchován v naší databázi zákaznické komunikace, případně operátorem využíván pro zjednodušení další komunikace.
Pokud se Vaše komunikace s naším zákaznickým centrem týkala uzavření, změny, zrušení anebo plnění smlouvy, uchováváme záznam o Vaši komunikaci v naší databázi komunikace po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby poskytované na daný výrobek. V případě, že se Vaše komunikace se zákaznickým centrem netýkala uzavření, změny, zrušení anebo plnění smlouvy, a současně se nejedná o případy, kdy naše společnost uchovává záznam o komunikaci pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů (viz níže), uchováváme záznam o Vaši komunikaci v naší databázi komunikace po dobu 6 měsíců ode dne ukončení dané komunikace.

Zasílání reklamních sdělení v rámci našich oprávněných zájmů

dle platných právních předpisů platí, že pokud nakoupíte určité zboží anebo služby v našem internetovém obchodu, může Vám naše společnost na základě svého oprávněného zájmu i bez Vašeho souhlasu zasílat na Vaši kontaktní poštovní adresu, e-mailovou adresu anebo telefonní číslo tištěné reklamní materiály, marketingové e-maily a reklamní SMS týkající se našich výrobků a služeb. V rámci nákupního procesu (nákup bez registrace) můžete zasílání marketingových e-mailů a reklamních SMS odmítnout zaškrtnutím k tomu určeného pole. Další zasílání marketingových e-mailů můžete odmítnout rovněž kliknutím na příslušný link obsažený v každém zaslaném marketingovém e-mailu. Informaci o tom, že si nepřejete, aby Vám naše společnost nadále zasílala své reklamní materiály, nám můžete sdělit rovněž způsoby vymezenými v čl. 1 odst. 1.2 těchto Zásad.
Obsah zasílaných reklamních materiálů může být personalizován na základě Vašich identifikačních a kontaktních údajů anebo na základě Vašich předchozích nákupů u naší společnosti. Na základě uvedených skutečností můžete být zařazen/a do jedné anebo více zákaznických skupin (segmentů).
Pro tento účel uchováváme Vaše osobní údaje v naší zákaznické databázi po dobu 5 let ode dne Vašeho posledního nákupu zboží/služby u naší společnosti anebo posledního využití kterékoliv naší zákaznické služby, pokud jste dříve neuplatnil/a námitku vůči takovému zpracování.

Vyřizování reklamací

Pokud uplatníte reklamaci zboží anebo služby, které jste zakoupil/a v našem internetovém obchodu, naše společnost bude zpracovávat Vaše kontaktní a identifikační údaje, informace vytvořené naší společností v důsledku uzavření kupní smlouvy, informace o naší vzájemné komunikaci anebo jiném kontaktu souvisejícím s uzavřením a plněním kupní smlouvy, informace související s Vámi uplatněnou reklamací zakoupeného zboží anebo služby (viz výše) a informace o Vašich předchozích reklamacích zboží anebo služby, a to za účelem vydání potvrzení o uplatnění reklamace, posouzení a vyřízení reklamace (musíme zpracovávat kvůli splnění naší zákonné povinnosti), vypořádání reklamace s dodavatelem zboží (v tomto případě se jedná o oprávněný zájem naší společnosti) a konečně za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů (např. za účelem prokázání dodržení zákonem předepsaného procesu vyřizování reklamace anebo určení, obhajoba anebo vymáhání právních nároků před soudem anebo orgánem alternativního řešení spotřebitelských sporů). Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech může naše společnost předat některé Vaše osobní údaje výrobci zboží anebo svému dodavateli, který poskytuje naši společnosti součinnost při posuzování, vyřizování a vypořádání reklamací.
Pro tento účel uchováváme Vaše osobní údaje v naší zákaznické databázi 4 roky ode dne uplynutí záruční doby poskytované na výrobek.

​Další oprávněné zájmy a zákonné povinnosti naší společnosti související s prodejem zboží a služeb

 • V rámci neustále snahy o zlepšování našich služeb zákazníkům naše společnost zpracovává pseudonymizované osobní údaje zákazníků, například číslo objednávky, typ objednaného zboží, množství objednaného zboží, datum doručení objednávky, datum vyřízení objednávky, číslo servisní zakázky, datum vytvoření a vyřízení servisní zakázky, a to za účelem vyhodnocování správnosti nastavení našich vnitřních procesů a kontroly dodržování předepsaných interních postupů ze strany našich zaměstnanců. Jedná se například o případ kontroly, zda byla Vaše objednávka vyřízena ve slibovaném termínu, a pokud nikoliv, z jakého důvodu nebyl termín dodržený. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného zájmu naší společnosti. Vaše pseudonymizované osobní údaje uchováváme pro tento účel maximálně po dobu 1 roku od Vaší objednávky anebo nákupu.
 • V případě, že jste nesplnil/a svůj závazek vůči naší společnosti, že nám z důvodů na vaší straně vznikla škoda či újma, anebo v případě, že naopak Vy uplatňujete své nároky vůči naší společnosti určitými právními prostředky, případně reálně hrozí, že v budoucnosti dojde k uvedeným situacím, můžeme Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném výše v písm. b) zpracovávat rovněž na základě oprávněného zájmu naší společnosti spočívajícím ve vymáhání našich pohledávek a/nebo ochraně práv a právem chráněných zájmů naší společnosti (např. určení, obhajoba anebo vymáhání právních nároků před soudem anebo orgánem alternativního řešení spotřebitelských sporů). Pro tento účel uchováváme Vaše osobní údaje po zákonem stanovenou promlčecí dobu.
 • Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i proto, abychom mohli příslušným dozorovým úřadům prokázat, že řádně dodržujeme zákonem předepsané postupy a dodržujeme zákonné povinnosti. Opět se jedná o zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu naší společnosti. Pro tento účel uchováváme Vaše osobní údaje po dobu 4 let ode dne, kdy nastala skutečnost, která může být předmětem kontroly příslušných státních orgánů.

​Jak dlouho budeme v tomto případě Vaše osobní údaje zpracovávat?

V případech vymezených výše v písmenu c) zpracováváme Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů zpracování, případně po dobu vyžadovanou platnými právními předpisy. Poté jsou Vaše osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní doby zpracování osobních údajů jsou uvedeny zvlášť pro každý z výše uvedených účelů zpracování.

Registrace na webu a věrnostní program

Ano. Jedná se o zpracování, které je možné pouze na základě Vašeho souhlasu. K tomu, abyste mohl/a nerušeně a neomezeně využívat všechny naše doplňkové marketingové služby a výhody (zejména účastnit se marketingových akcí a námi pořádaných soutěží, šetřit svůj čas díky rychlejšímu a efektivnějšímu obsloužení a komunikaci, s dostatečným časovým předstihem dostávat informace o připravovaných akcích, soutěžích a nabídce naších výrobků a služeb, a to dle Vašich preferencí a potřeb a Vámi zvoleným způsobem komunikace, anebo sbírat body na své věrnostní konto a následně je přeměnit na odměny anebo speciální slevy) je potřeba, abyste se zaregistroval/a na webových stránkách www.mountfield.cz a poskytl/a naší společnosti souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k marketingovým účelům, které jsou níže detailněji vymezeny. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Bez poskytnutí tohoto souhlasu ovšem nebudete moct využívat naše doplňkové marketingové služby a být členem našeho věrnostního programu. Nic Vám ale nebrání i bez registrace nakoupit v našem internetovém obchodu.

Registrovat se a současně zapojit se do našeho věrnostního programu můžete na webové stránce www.mountfield.cz/registrace. Po vyplnění předepsaného formuláře a stlačení tlačítka „registrovat“ Vám bude na zadanou e-mailovou adresu odeslána žádost o potvrzení Vaší registrace. Registraci potvrdíte kliknutím na odkaz umístěný v zaslané e-mailové zprávě. Tento krok je nutný proto, abychom ověřili, zda jste registraci provedl skutečně Vy a jste oprávněným použivatelem zadané e-mailové adresy. Teprve po potvrzení Vaší registrace jste řádně poskytl/a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a bude vytvořený Váš účet na webových stránkách a Vaše věrnostní konto. Pokud Vaší registraci nepotvrdíte do 30 dnů ode dne stlačení tlačítka „registrovat“, nebude vytvořený Váš účet na našich webových stránkách, ani Vaše věrnostní konto, a naše společnost nebude zpracovávat Vaše osobní údaje k marketingovým účelům s výjimkou případů, kdy jejich zpracování umožňují i bez Vašeho souhlasu platné právní předpisy.

Na základě Vámi poskytnutého souhlasu můžeme zpracovávat:

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytl/a při registraci, tedy jméno, příjmení, kontaktní a doručovací poštovní adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v případě, že jste podnikající fyzickou osobu, též Vaši obchodní firmu/název, adresu místa podnikání anebo sídla, identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • informace, které naše společnost získala v důsledku Vašeho využívání našich služeb na webu naší společnosti anebo v našich „kamenných prodejnách“, tedy číslo Vaší věrnostní karty, číslo Vašeho věrnostního konta, číslo zákazníka, stav věrnostních bodů, informace o Vašich nákupech u naší společnosti (zejména čísla účetních dokladů, datum nákupu, typ a množství nakoupeného zboží, kupní cena zaplacena za zboží, způsob doručení a platby), informace o Vaších nárocích na slevy a jiné výhody, informace o naší předchozí vzájemné komunikaci anebo jiném kontaktu, včetně případných záznamů našich telefonických hovorů,
 • informace vytvořené naší společností na základě Vašeho využívání našich služeb, zejména zařazení do jednotlivých zákaznických segmentů (skupin),
 • informace získané o Vás z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodního rejstříku anebo sociálních sítí) anebo internetového prohlížeče, který používáte při využívání naších elektronických služeb (např. data o Vašem chování na našich webových stránkách získána pomocí souborů cookies anebo protokolových souborů, například IP adresa, URL adresa, ze které jste na náš web přišel/přišla, anebo délka prohlížení jednotlivých stránek webu, jakož i další údaje získávané při Vaši návštěvě našich webových stránek).

Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytl/a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu, vč. např. Vaší IP adresy, ze které jste potvrdili Vaši registraci)

Vedení Vašeho věrnostního konta

Vaše osobní údaje používáme například k tomu, abychom Vám na základě Vašeho požadavku mohli zřídit Vaše věrnostní konto a přidělit věrnostní kartu, abyste se mohl/a zaregistrovat na našich internetových stránkách, kde si po přihlášení následně sám/sama kontrolujete stav Vašich věrnostních bodů, ovládáte nastavení svého věrnostního konta, aktualizujete své identifikační a kontaktní údaje, nastavujete způsob, kterým chcete s naší společností komunikovat, anebo prohlížíte historii svých objednávek, realizovaných nákupů, dobropisů a servisních zakázek.

Přiznávání příslušných výhod

Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli načítat a spravovat Vaše věrnostní body, které získáváte za své nákupy anebo jiné aktivity, přiznat různé speciální slevy na vybrané zboží a služby anebo další specifické výhody (například speciální klubové ceny na vybrané zboží a služby pro členy věrnostního programu naší společnosti), jakož i k tomu, abychom Vás mohli zařadit do různých marketingových akcí a námi pořádaných soutěží. Musíme si ověřit, zda splňujete požadavky, které jsou předepsány pro přiznání konkrétních výhod anebo zařazení do soutěže.

Zaílání informací o aktuálních akcích a soutěžích a nabídek naších výrobků a služeb

Vaše osobní údaje zpracováváme také proto, abychom Vám mohli zasílat informace o změny stavu Vašich věrnostních bodů, informace o aktuálních akcích a připravovaných soutěžích a nabídky naších výrobků a služeb. Abychom Vám zasílali jen nabídky výrobků a služeb, které Vás zaujmou a odpovídají Vaším preferencím a potřebám, a nezahlcovali Vás zbytečně nabídkami, které Vás nezajímají, a jen by Vás obtěžovaly, provádíme různé marketingové analyzování Vašich předchozích nákupů, sociodemografických dat, spotřebitelských zájmů a údajů, které shromažďuje Váš internetový prohlížeč při využívání našich elektronických služeb (zejména tzv. soubory cookies při návštěvě našich webových stránek). Tím, že známe některé Vaše osobní údaje, spotřebitelské zájmy a sociodemografické údaje, můžeme přizpůsobovat nabídku našich výrobků a služeb Vašim potřebám i rozšiřovat řady našich zákazníků o osoby se stejnými zájmy a preferencemi. Co je nejdůležitější, u nás si Vy sám/sama můžete zvolit způsoby, jakými Vám budeme zasílat marketingové informace a nabídky výrobků a služeb, přičemž vybrat si můžete e-mail, SMS, telefonický hovor, poštovní zásilky anebo dokonce sdělení přes sociální sítě. V rámci našich reklamních kampaní pracujeme v případě, že si tuto možnost zvolíte, rovněž se sociální sítí Facebook. Informace, které o sobě na této sociální síti zveřejníte, u nás neshromažďujeme. Využíváme je pouze k lepšímu zacílení našich reklamních kampaní, a to pomocí různých služeb, zejména filtrů, které poskytuje Facebook. Funguje to velice jednoduše. Nejdříve zjistíme, zda jste zaregistrovaní na této sociální síti a pokud ano, přidáme Vás na náš zákaznický seznam. Následně se Vám již jen zobrazují různé naše reklamy, a to dle Vašich zájmů a potřeb. Facebook pro nás rovněž hledá nové potencionální zákazníky, kteří jsou svými zájmy podobní zákazníkům v našem zákaznickém seznamu.

zvyšování kvality a komplexnosti naší komunikace s Vámi

Vaše osobní údaje uchováváme i proto, abychom urychlili Vaše nákupy, a Vy jste nemusel/a ztrácet čas vyplňováním identifikačních a doručovacích údajů v rámci nákupního košíku našeho internetového obchodu, různých formulářů, hlídacích psů a podobných služeb. V případě, že nakupujete rovněž v naší „kamenné prodejně“ zajisté také oceníte, že načtením Vaší věrnostní karty, případně sdělením Vašeho zákaznického čísla anebo jiného identifikačního údaje u pokladny prodejny se pokladní ze systému okamžitě načtou i Vaše kontaktní a fakturační údaje. Pokud nám voláte, je určitě příjemné, že při přijetí Vašeho hovoru telefonní operátor ví, kdo jste, že jste členem našeho věrnostního programu, zda máte nějaké neuzavřené objednávky a jaký je jejich stav, že si jednoduše a rychle může vygenerovat historii Vašich nákupů, servisních zakázek anebo naší předchozí vzájemné komunikace. Umožňuje mu to odpovídat na Vaše dotazy okamžitě a věcně. Tím pádem nemusíte trávit čas dlouhým čekáním, než budou potřebné údaje pracně dohledávány, a nemusíte být zbytečně dále přepojován/a.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu využívání doplňkových marketingových služeb naší společnosti (zejména pod dobu Vaši účasti v našem věrnostním programu) a následujících 5 let po posledním využití takových služeb anebo nákupu u naší společnosti, při kterém byly použity Vaše údaje. V případě, že odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv před uplynutím výše uvedené doby, Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat pro účely poskytování doplňkových marketingových služeb bez zbytečného odkladu po odvolání tohoto souhlasu.

Přihlášení k odběru elektronického Newsletteru

Pokud máte zájem o zasílání e-mailových reklamních sdělení (Newsletterů) naší společnosti, můžete se k odběru Newsletterů přihlásit, a to vyplněním své e-mailové adresy v příslušném poli na webové stránce www.mountfield.cz. Po vyplnění předepsaného pole a stlačení tlačítka „přihlásit“ Vám bude na zadanou e-mailovou adresu odeslána žádost o potvrzení Vašeho přihlášení. Přihlášení o odběru Newsletteru potvrdíte kliknutím na odkaz umístěný v zaslané e-mailové zprávě. Tento krok je nutný proto, abychom ověřili, zda jste oprávněným použivatelem zadané e-mailové adresy.

Pokud Vaše přihlášení nepotvrdíte do 30 dnů ode dne stlačení tlačítka „přihlásit“, Vaše e-mailová adresa nebude zařazena do naší databáze pro rozesílání reklamních Newsletterů a bude z našich systémů smazána. Naše společnost tedy nebude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem rozesílání elektronického Newsletteru.
Vezměte prosím na vědomí, že potvrzením Vašeho přihlášení poskytujete naší společnosti souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání reklamního Newsletteru a jeho personifikaci na základě analýzy Vašich spotřebitelských zájmů a údajů, které shromažďuje Váš internetový prohlížeč při využívání našich elektronických služeb (zejména za pomoci tzv. souborů cookies při návštěvě našich webových stránek anebo prohlížení našeho Newsletteru). Vy sám/sama se můžete svobodně rozhodnout, zda uvedený souhlas naší společnosti poskytnete, či nikoliv. Pokud byste ale výše uvedený souhlas naší společnosti neposkytl/a, naše společnost by Vám reklamní Newsletter nemohla zasílat. Vámi poskytnutý souhlas můžete kdykoliv později odvolat, a to způsoby uvedenými v čl. 5 odst. 5.1 těchto Zásad. Po poskytnutí souhlasu bude Vaše e-mailová adresa zařazena do naší databáze pro rozesílání reklamních Newsletterů.

Na základě Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • e-mailová adresa,
 • informace vytvořené naší společností na základě Vašeho využívání našich služeb, zejména zařazení Vaší e-mailové adresy do jednotlivých zákaznických segmentů (skupin),
 • informace shromážděné prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče, který používáte při využívání naších elektronických služeb (např. data o Vašem chování na našich webových stránkách anebo při prohlížení našeho Newsletteru získána pomocí souborů cookies anebo protokolových souborů, například číslo cookies, IP adresa, URL adresa, ze které jste na náš web přišel/přišla, anebo délka prohlížení jednotlivých stránek našeho webu, a další).

Dále budeme zpracovávat údaje prokazující, že jste se řádně přihlásil k odběru Newsletteru (uložením informací o době přihlášení a Vaší IP adresy, ze které jste se přihlásil/a).
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat do doby odvolání Vašeho souhlasu, maximálně ale do doby 5 let ode dne Vašeho přihlášení k odběru Newsletteru anebo od poslední aktivity na našem webu, případně od nákupu u naší společnosti, při kterých byla použita e-mailová adresa zadaná při přihlášení k Newsletteru.

Komunikace, dotazníky a další služby na webových stránkách

V případě, že Vámi vybrané zboží není aktuálně dostupné v našem internetovém obchodu, můžete využít službu hlídaní skladové dostupnosti zboží. Tato služba spočívá v tom, že Vám náš systém automaticky zašle upozorňující e-mail na dostupnost sledovaného zboží, jakmile bude dané zboží naskladněno a bude k dispozici pro objednání. Tuto službu můžete aktivovat vyplněním a odesláním elektronického formuláře, který se Vám zobrazí po stlačení tlačítka „Kdy bude?“ umístěného na kartě zboží, jež je aktuálně nedostupné v rámci našeho internetového obchodu. Vaše osobní údaje v tomto případě zpracováváme pouze za účelem poskytnutí požadované služby, tj. automatického informování potencionálního zákazníka o dostupnosti sledovaného zboží, a pouze po dobu funkčnosti této služby. Po zaslání e-mailové zprávy o dostupnosti sledovaného zboží dojde k automatické deaktivaci služby hlídání skladové dostupnosti a ukončení zpracovávání Vašich osobních údajů k tomuto účelu. K tomu, abychom Vám službu mohli řádně poskytnout, musíme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa a typ sledovaného zboží. K uvedenému zpracování osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, jelikož jde o službu poskytovanou na Vaši žádost související s možným uzavřením kupní smlouvy.

Naše společnost Vám nabízí rovněž službu hlídání ceny zboží. Služba funguje tak, že Vám náš systém automaticky zašle upozorňující e-mail v případě, že kupní cena sledovaného zboží klesne ve Vámi zadaném časovém období pod Vámi zadanou hodnotu. Tuto službu si můžete aktivovat vyplněním a odesláním elektronického formuláře, který se Vám zobrazí po kliknutí na text „Hlídat cenu“ zobrazený na kartě zboží, jehož cenu chcete sledovat. Vaše osobní údaje v tomto případě zpracováváme pouze za účelem poskytnutí požadované služby, tj. automatického informování potencionálního zákazníka o snížení kupní ceny sledovaného zboží pod ním zadanou hodnotu. Po zaslání e-mailové zprávy o dostupnosti sledovaného zboží anebo po marném uplynutí zadaného časového období, během kterého nedošlo ke snížení kupní ceny zboží pod požadovanou hodnotu, dojde k automatické deaktivaci služby hlídání ceny zboží a ukončení zpracovávání Vašich osobních údajů k tomuto účelu. K tomu, abychom Vám službu mohli řádně poskytnout, musíme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa, typ sledovaného zboží, požadovaná cena zboží a délka časového období hlídání ceny. K uvedenému zpracování osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, jelikož jde o službu poskytovanou na Vaši žádost související s možným uzavřením kupní smlouvy.

Na webových stránkách naší společnosti je k dispozici několik formulářů, které slouží k různým účelům, např. obecný kontaktní formulář, pomocí kterého můžete zasílat naší společnosti dotazy, podněty a stížnosti, kontaktní formulář v sekce zapuštěných bazénů, pomocí kterého můžete zasílat dotazy a požadavky týkající se zapuštěných rodinných bazénů, formulář žádosti o zpětné telefonické kontaktování bazénovým specialistou, poradny u jednotlivých typů výrobků, pomocí kterých můžete klást dotazy týkajících se konkrétního zboží, a další objednávkové anebo rezervační formuláře různých služeb anebo zboží.

Data, která vyplníte v uvedených formulářích, jsou zpracovávána pouze za účelem zodpovězení Vašich dotazů a vyřízení Vašich požadavků (dle povahy jednotlivých formulářů je právním základem tohoto zpracování Vaše žádost související s možným uzavřením smlouvy anebo samotné plnění smlouvy). Funguje to tak, že Vámi položený dotaz anebo požadavek jsou zaslány formou e-mailu osobě pověřené vyřizováním daného druhu dotazu/požadavku.

V případě obecného kontaktního formuláře, formuláře v sekci zapuštěných bazénů a poradny u jednotlivých typů výrobků zpracováváme Vaše zadané osobní údaje rovněž kvůli zrychlení a zefektivnění naší vzájemné komunikace a zlepšení uživatelské podpory (což považujeme za oprávněný zájem naší společnosti). V tomto případě je Váš dotaz uchovaný v naší databázi zákaznické komunikace. Následně může být použitý za účelem zodpovězení Vašich podobných anebo souvisejících dotazů.

Váš dotaz položený v rámci poradny u jednotlivých výrobků může být společně s odpovědí na tento dotaz a Vámi zadaným křestním jménem, zveřejněn na našich webových stránkách, což je zřejmé ze samotné povahy tohoto formuláře. Odesláním tohoto formuláře dáváte jasně najevo, že souhlasíte s tím, aby došlo ke zveřejnění uvedených údajů v sekci poradna u daného výrobku (právním základem tohoto zpracování je tedy Váš souhlas, který můžete kdykoliv později odvolat způsoby uvedenými v čl. 1 odst. 1.2 těchto Zásad). Uvedené údaje mohou být na našich webových stránkách zveřejněny až do odvolání Vašeho souhlasu.

V případě vyplňování obecného kontaktního formuláře můžete současně využít i možnost přihlásit se k odběru elektronickému Newsletteru naší společnosti. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání elektronického reklamního Newsletteru tedy probíhá na základě Vašeho souhlasu. V tomto případě platí pro zpracování Vašich osobních údajů pravidla uvedena v ustanovení čl. 2.3 těchto Zásad.

Pokud se Váš dotaz anebo požadavek týkal uzavření, změny, zrušení anebo plnění smlouvy, uchováváme Vámi zadané osobní údaje, znění Vašeho požadavku, a záznam o způsobu vyřízení Vašeho požadavku v naší databázi komunikace po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby poskytované na daný výrobek. V případě, že se Váš požadavek netýkala uzavření, změny, zrušení anebo plnění smlouvy, a současně se nejedná o případy, kdy naše společnost uchovává vyjmenované údaje pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, uchováváme záznam o Vaši komunikaci v naší databázi zákaznické komunikace po dobu 6 měsíců ode dne ukončení dané komunikace.

Na našich stránkách je k dispozici služba tzv. Live Chat, která Vám umožňuje posílat zprávy našemu pracovníkovi, který zodpoví vaše dotazy a poskytne vám informace v reálném čase. Tuto službu poskytujeme za pomoci aplikace našeho smluvního partnera společnosti Daktela s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 27232263, která je tím pádem zpracovatelem Vašich osobních údajů (Vaše údaje zpracovává pro nás tím, že pro nás provozuje uvedenou aplikaci).

Použijete-li Live Chat, umístí náš výše uvedený obchodní partner do paměti Vašeho koncového zařízení soubory cookies, které umožní, aby tato služba mohla řádně fungovat. Při využívání služby Live Chatu jsou za pomoci souborů cookies shromažďovány technické údaje o uživateli této služby, jako jsou například jedinečné číslo souboru cookie (číslo uživatele), IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, druh koncového zařízení uživatele, přibližná lokace (země, region, město), URL webové stránky, ze které jste otevřeli službu Live Chat, anebo časové údaje týkající se používaní služby Live Chat. Každá komunikace mezi Vámi a našim pracovníkem je automaticky ukládána do naší databáze zákaznické komunikace, a to společně s Vaší e-mailovou adresou. Pokud jste zákazníkem, který u nás nakupoval anebo se u nás registroval a v této souvislosti nám již dříve poskytl svoji e-mailovou adresu, případně pokud jste s námi komunikoval už dříve přes Live Chat anebo e-mail, komunikace se automaticky přiradí k Vaší e-mailové adrese.

Výše vyjmenované informace a osobní údaje naše společnost zpracovává za účelem zodpovězení Vašich dotazů a vyřízení Vašich požadavků (dle povahy dotazů a požadavků je právním základem tohoto zpracování Vaše žádost související s možným uzavřením smlouvy anebo samotné plnění smlouvy) a rovněž kvůli zrychlení a zefektivnění naší vzájemné komunikace a zlepšení uživatelské podpory (což považujeme za oprávněný zájem naší společnosti).

Pokud se Váš dotaz anebo požadavek týkal uzavření, změny, zrušení anebo plnění smlouvy, uchováváme výše vyjmenované informace a Vaše osobní údaje v naší databázi zákaznické komunikace po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby poskytované na daný výrobek. V případě, že se Váš požadavek netýkala uzavření, změny, zrušení anebo plnění smlouvy, a současně se nejedná o případy, kdy naše společnost uchovává vyjmenované informace a údaje pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, uchováváme je v naší databázi zákaznické komunikace po dobu 6 měsíců ode dne ukončení dané komunikace. Pokud uchováváme informace a údaje pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů (zejména u zákazníků, kteří u nás nakupovali anebo se registrovali před komunikací), uchováváme je po dobu 4 let ode dne ukončení dané komunikace.

Na webových stránkách www.mountfield.cz používáme pro shromažďování údajů rovněž automatizované prostředky jako jsou soubory cookies a podobné technologie. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití souborů cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies a podobných technologií na našich webových stránkách. Pokud nechcete, aby na Vašem zařízení byly ukládány soubory cookies, prosím proveďte příslušné nastavení Vašeho prohlížeče dle doporučení uvedených níže.

Co to jsou soubory cookies a podobné technologie?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství dat, které se při návštěvě webové stránky uloží z příslušného serveru do prohlížeče Vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Při každé další návštěvě dané webové stránky pak prohlížeč tato data (soubory cookies) zasílá zpět na příslušný server. Cookies nezabírají na disku Vašeho zařízení téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů nebo k Vaší identifikaci jako konkrétní osoby. Vašemu zařízení je pouze přiděleno jedinečné a náhodně vygenerované číslo, které nám umožňuje rozpoznat zařízení při Vaší příští návštěvě, a ke kterému jsou přiřazovány určité svojí povahou technické informace jako jsou IP adresa, zobrazené webové stránky, čas a doba jejich zobrazení, typ použité zařízení a prohlížeče, případně informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Informace získané za pomoci souborů cookies jsou uchovávány různě dlouhou dobu. V některých případech jsou informace vymazány ihned po uzavření Vašeho prohlížeče, v jiných případech po několika dnech. U informací využívaných pro reklamní účely jsou data uchovávána maximálně po dobu 2 let od jejich pořízení.

Podobné technologie jako soubory cookies jsou například měřící pixely (někdy nazývané také web beacons), což jsou vlastně malé průhledné obrázky umístěné na webové stránce, které je možné podobně jako soubory cookies využít pro sběr určitých informací z Vašeho zařízení, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu dané webové stránky, typu prohlížeče, anebo ověření existence souborů cookies již dříve nastavených týmž serverem.

K čemu soubory cookies a obdobné technologie slouží?

Soubory cookies využíváme k různým účelům:

 • Ukládání Vašich předvoleb a nastavení - Umožňují například našim webovým stránkám zapamatovat si Vaše uživatelské preference a osobní nastavení (mohou si zapamatovat preferovaný jazyk, zvolenou velikost a font písma, případně další Vámi přizpůsobené prvky našich webových stránek).
 • Funkčnost a zabezpečení webových stránek - Soubory cookies nám pomáhají také zabezpečit správnou funkčnost a bezpečnost našich webových stránek a zlepšovat uživatelský komfort (umožňují zapamatování přihlašovacích údajů do zabezpečených oblastí webových stránek, zefektivňují průchod nákupním košíkem, anebo umožňují dočasné uchování zvoleného obsahu nákupního košíku, apod.).
 • Analýza a zpětná vazba - Využíváme je rovněž k měření návštěvnosti a analyzování běžného uživatelského chování na našich webových stránkách. Pomáhá nám to pochopit, jak návštěvníci vnímají naše webové stránky (zda na našich webových stránkách dovedli najít to, co je zajímá, anebo naopak které části našich webových stránek je nebaví anebo odrazují) a současně nám to umožňuje odhalit skryté chyby a poruchy funkčnosti našich webových stránek. Informace, které tímto způsobem shromažďujeme, nám například napoví, kolik uživatelů navštívilo naše webové stránky, které konkrétní stránky si prohlíželi a v jakém pořadí, zda naše webové stránky navštívili již v minulosti nebo zda nás navštívili poprvé, jak dlouho se na dané stránce zdrželi, jaké funkcionality v rámci pohybu po našich webových stránkách využívali, odkud na naše webové stránky přišli, případně které výrazy zadané do vyhledávače k nám uživatele dovedly.
 • Reklama založená na zájmech - Soubory cookies využíváme taktéž k reklamním a marketingovým účelům. Umožňují například, aby naše reklamy, které vidíte na jiných internetových stránkách zapojených do námi využívaných reklamních systémů, odpovídaly Vašim zájmům a preferencím (remarketing). Umožňují nám rovněž přizpůsobovat obsah našich vlastních webových stránek Vašim potřebám. To vše je možné díky tomu, že jste na základě dat o Vašem chování na našich webových stránkách anebo jiných webových stránkách zapojených do námi využívaných reklamních systémů, které byly získány pomoci souborů cookies, zařazen/a do jednoho anebo více uživatelských skupin (tzv. segmentů). Těmto skupinám jsou následně zobrazovány reklamy personifikované dle zájmů dané skupiny. Prostřednictvím našich webových serverů jsou ve Vašem počítači ukládány soubory cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. Využíváme reklamní systémy společnosti Google (Google Display Network – Google AdSense, Google DoubleClick), Facebook, Adform, a systém Sklik společnosti SEZNAM.CZ, a.s. Jak bylo výše popsáno, tyto systémy obvykle využívají techniky behaviorální reklamy (tedy reklamy přizpůsobené Vašemu předchozímu chování na internetu). S těmito partnery mohou být sdíleny i informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Oni mohou následně takové informace zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Výsledkem toho bude zobrazování reklam přizpůsobených Vašemu předchozímu chování na internetu, a to jak reklam naší společnosti, tak jiných inzerentů využívajících daný reklamní systém.
 • Výkonnost reklamních kanálů a kampaní - Soubory cookies slouží také jako zdroj informací o výkonnosti jednotlivých reklamních kanálů anebo kampaní. Zajišťují také to, aby se návštěvníkovi nezobrazovaly reklamy, které již viděl.

Naše webové stránky používají taktéž měřící pixely, a to ke sledování efektivity našich stránek a jako doplněk k souborům cookies za účelem segmentace uživatelů pro zobrazování relevantního obsahu a reklamy.

Google Analytics a Google Adwords

K analýze používání našich webových stránek využívá naše společnost službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Informace shromážděné společností Google v souvislosti s Vaším používáním našich webových stránek (např. odkazující URL, které z našich stránek navštívíte, typ Vašeho prohlížeče, Vaše nastavení jazyka, Váš operační systém, Vaše rozlišení obrazovky) budou předány na server společnosti Google v USA, kde budou uchovávány a analyzovány. Příslušné výsledky nám pak budou zpřístupněny v anonymizované podobě. V tomto procesu Vaše uživatelské údaje nebudou propojené s Vaší úplnou IP adresou. Aktivovali jsme na naší stránce funkci IP anonymizace nabízené společností Google. Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.
Sběru souborů cookies a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník našich webových stránek zabránit změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno níže, a dále kliknutím na následující odkaz, čímž bude do Vašeho zařízení umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce, případně instalací pluginu do Vašeho prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na konkrétním zařízení a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.
V rámci služby Google Analytics využívá naše společnost i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů. Naše společnost rovněž využívá službu Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak můžeme návštěvníkům našich webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější, a to včetně reklam zobrazovaných při prohlížení jiných webů. Uvedené služby nám současně umožňují získávat nové potencionálních návštěvníky, jejichž zájmy a vlastnosti jsou podobné stávajícím uživatelům našich webových stránek.
Personalizaci reklamy může návštěvník našich webových stránek vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

Optimizely

Abychom optimalizovali uživatelskou přívětivost našich webových stránek, používáme nástroj Optimizely vyvinutý a provozovaný společností OPTIMIZELY INC.,631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA.
Pomocí Optimizely můžeme provádět tzv. testy „A/B“, s jejichž pomocí lze rozpoznat, která verze našich stránek se návštěvníkům více zamlouvá. Prohlášení Optimizely Inc. o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.
Pokud nechcete, aby Optimizely statisticky shromažďovalo údaje o Vašem používání internetových stránek, klikněte zde.

Pluginy sociální sítě Facebook a reklama na sociální síti Facebook

Na našich webových stránkách se používají takzvané moduly plug-in („pluginy“) sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy jsou označeny logem Facebooku nebo dodatkem „plugin sociální sítě Facebook“. Přehled pluginů pro Facebook a jejich vzhled najdete zde.
Když v rámci našich webových stránek navštívíte stránku, která takovýto plugin obsahuje, naváže Váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginů se z Facebooku přenese do Vašeho prohlížeče. Díky tomuto spojení obdrží Facebook informaci, že jste si zobrazil/a odpovídající stránku našich webových stránek, a to i když nevlastníte žádný facebookový profil nebo nejste v současné době na Facebooku přihlášen/a. Tuto informaci (v rozsahu zejména adresa webové stránky, na které se nachází aktivovaný sociální plugin, datum a čas zobrazení webové stránky, popř. aktivování sociálního pluginu, informace o použitém operačním systému, Vaše aktuální IP adresa) zašle Váš prohlížeč přímo serveru Facebooku do USA, kde ji uloží.
Pokud jste přihlášen/a na Facebooku, může Facebook návštěvu naší webovém stránky přímo přiřadit k vašemu facebookovému profilu. Pokud pomocí integrovaných pluginů například stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo přidáte komentář, tak se tato informace přepošle přímo na server společnosti Facebook a tam se uloží. Informace se zveřejní i na vašem facebookovém profilu a zobrazí se vašim facebookovým přátelům.
Facebook může tyto informace používat zejména za účelem reklamy a průzkumu trhu. Účel a rozsah získávání údajů a další zpracování a využívání údajů společností Facebook, a také Vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí najdete v Zásadách používání dat sociální sítí Facebook, které jsou k nahlédnutí zde.
Pokud nechcete, aby Facebook přiřazoval data k vašemu facebookovému účtu, které sesbíral přes naše webové stránky, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku. Můžete také načítání pluginů pro Facebook zcela zablokovat pomocí doplňků pro Váš prohlížeč, např. „Facebook Blocker“.
Na našich internetových stránkách využíváme také služby Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing. Pomocí Facebook Conversion Pixels můžeme my a Facebook rozpoznat, že někdo klikl na naši reklamu na Facebooku a byl přesměrován na naši stránku. Nevidíme přitom, jaké jiné stránky daný uživatel otevřel. Informace získané pomocí Facebook Conversion Pixel slouží pro sestavování statistik o úspěchu a využívání našich facebookových kampaní. Přitom však nezískáváme a nedostáváme žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Pomocí technologie Facebook Remarketing mohou být uživatelé, kteří naše stránky již navštívili, znovu osloveni cílově zaměřenou reklamou i na jiných facebookových stránkách. My však nezískáváme ani neshromažďujeme žádné informace o tom, kterým uživatelům Facebook reklamu cílově zobrazuje. Bližší informace o účelu a objemu získaných informací a zpracování vašich osobních údajů ze strany Facebooku, jakož i možnosti nastavení pro ochranu vaší soukromé sféry na Facebooku, naleznete v Zásadách používání dat sociální sítí Facebook, které jsou k nahlédnutí zde. Zobrazování online reklam založených na zájmech od Facebooku a dalších zúčastněných společností můžete odmítnout zde.

Hotjar

Za účelem zlepšení zkušeností návštěvníků na našich webových stránkách používáme nástroj Hotjar, vyvinutý a provozovaný společností Hotjar Limited, ID: C65490, se sídlem Level 2, St. Julian´s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julian´s STJ 1000, Malta. Pomocí tohoto nástroje můžeme měřit a vyhodnocovat chování uživatelů (pohyby myší, kliknutí, zadávání přes klávesnici, výšku posunu při rolování atd.) na našich webových stránkách. Za tímto účelem se nastavují cookies na koncových zařízeních návštěvníků a mohou se ukládat i další data návštěvníků, jako například IP adresa použitého zařízení, informace o webovém prohlížeči, operačním systému, návštěvě konkrétní z našich webových stránek a době setrvání na této stránce atd. Více informací o zpracování dat společností Hotjar Limited najdete zde. Zpracování údajů ze strany společnosti Hotjar Limited lze odmítnout zde.

QuarticON

QuarticON je nástroj vyvinutý a provozovaný společností Quartic Sp. z.o.o, se sídlem Al. Jerozolimskie 123/A, 02-017 Warszawa, Polsko, který se specializuje na vytváření personalizovaných doporučení produktů přímo na našich webových stránkách. V podstatě to funguje tak, že na našem webu jsou umístěny bannery, které konkrétnímu návštěvníkovi našich webových stránek zobrazují doporučení a nabídku výrobků dle jeho vlastních preferencí a předchozího chování na webu. Tento nástroj umístí na počítač návštěvníka soubor cookies, který přidělí prohlížeči náhodně vygenerované specifické číslo a k tomuto číslu následně shromažďuje údaje o tom, které konkrétní stránky v rámci našich webových stránek byly tímto prohlížečem navštíveny, případně, zda došlo k vložení určitého zboží do nákupního košíku. Takto získané údaje následně nástroj podrobí analýze a po vyhodnocení zobrazí návštěvníkovi na bannerech umístěných na našich webových stránkách doporučené produkty, které by se mu mohly hodit. Tento nástroj nepředává získané údaje žádným dalším uživatelům systému QuarticON, neuchovává trvale ani IP adresu Vašeho zařízení, nekombinuje data získaná pomocí souborů cookies s jakýmikoliv dalšími daty tak, aby mohlo dojít k Vaší přímé identifikaci, a získána data likviduje nejpozději 30 dnů po jejich získání. Více informací o zpracování dat společností Quartic Sp. z.o.o. pomocí nástroje QuarticON jakož i možnost odmítnout toto zpracování, jsou k dispozici zde.

Adform

Na našich webových stránkách používáme nástroj Adform vyvinutý a provozovaný společností Adform A/S, se sídlem Wildersgade 10B, sal. 1, DK-1408 Copenhagen K, Denmark, ID: 26434815, který nám umožňuje shromažďovat a ukládat data o návštěvnících našich webových stránek a využívat je k analýze a online behaviorálním reklamám. Můžeme Vám pak nabídnout reklamy, které budou pro Vás pravděpodobně zajímavější a relevantnější. Když navštívíte naše webové stránky, společnost Adform umístí do Vašeho prohlížeče svůj soubor cookies. Tento soubor cookies neshromažďuje jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo podobné informace, které přímo identifikují osobu. Obsahuje pouze náhodné identifikační číslo prohlížeče, informace o Vaší reklamní aktivitě na našich webových stránkách, a další technické informace jako jsou typ zařízení, operační systém, verze prohlížeče, zeměpisná poloha, nebo fakta o Vašich interakcích s reklamami, např. počet kliknutí nebo zobrazení. Tato data jsou následně zpracovávána společností Adform a využívána naší společností, jakož i dalšími uživateli technologie Adform, za účelem zobrazování reklam na konkrétní produkty dle Vašeho předchozího chování na internetu, zobrazování reklam na základě statistických pravděpodobností a rozhodování o tom, zda se Vašemu prohlížeči vůbec má naše reklama zobrazovat, či nikoliv, a to dle našeho nastavení a preferencí. Více informací o zpracování dat společností Adform, jakož i možnost odmítnout toto zpracování, jsou k dispozici zde.

Používání souborů cookies (resp. jejich zakázání) lze nastavit přímo pomocí Vašeho internetového prohlížeče (nejčastěji Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, atd.). Většina prohlížečů v základním nastavení soubory cookies automaticky přijímá. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Informace o prohlížečích, jejich nastavení a o způsobu odmítnutí souboru cookies můžete nalézt na následujících odkazech:

Spravovat ukládání souborů cookies ze strany největších provozovatelů reklamních systémů můžete zde.

Pokud ale zakážete používání souborů cookies, může to vést k omezení uživatelského komfortu, který Vám mohou naše webové stránky nabídnout.

Příjemci osobních údajů

Je pro nás důležité, abyste věděli, že společnost Mountfield a.s. s osobními údaji svých zákazníků nikdy neobchoduje, ani je jiným způsobem neposkytuje dalším osobám, které by je užívaly ve svůj prospěch. Nemůže se Vám tedy například nikdy stát, že Vás bude obtěžovat s obchodní nabídkou někdo, kdo by bez Vašeho vědomí získal Vaše kontaktní údaje od společnosti Mountfield a.s.
Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje automatizovaně i manuálně za pomocí vlastních zaměstnanců anebo smluvních partnerů, kteří:

 • pro nás technicky zajišťují rozesílání našich obchodních a reklamních materiálů,
 • nám poskytují služby správy, hostingu a servisu námi používaných softwarových aplikací,
 • pro nás zajišťují doručování Vámi objednaného zboží (smluvní přepravci),
 • pro nás zajišťují on-line platební služby (provozovatelé platebních brán),
 • se podílejí na vyřizování a vypořádání Vámi uplatněných reklamací anebo spolupracují při řešení Vámi objednaných servisních zakázek (výrobci anebo dodavatelé zboží, smluvní servisy),
 • pro nás zajišťují komunikaci se zákazníky (externí callcentrum),
 • nám poskytují právní služby, zejména pro nás zajišťuji ochranu našich právem chráněných zájmů a zastupují nás při určení, obhajobě a vymáhání našich právních nároků (advokáti, exekutoři), nebo nám poskytují služby finančního a ekonomického poradenství anebo auditu,
 • provozují technická řešení, díky kterým Vám můžeme na našem webu anebo i dalších webech zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Informace o konkrétním obchodním partnerovi, kterému mohou být zpřístupněny Vaše osobní údaje v konkrétním případě, Vám sdělíme na základě Vašeho dotazu zaslaného na e-mailovou adresu gdpr@mountfield.cz.

Aktuální seznam našich hlavních obchodních partnerů, kteří mohou být příjemci Vašich osobních údajů, naleznete zde.

Naše společnost musí v některých případech v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit anebo poskytnout Vaše osobní údaje na vyžádání různým orgánům státní správy, zejména orgánům činným v trestním řízení anebo správním orgánům provádějící kontrolu nebo vedoucím správní řízení.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Některá technická řešení, která využíváme zejména při vyhodnocování výkonnosti našich webových stránek, analýze chování uživatelů na našich webových stránkách a zajišťování zobrazování relevantních reklam na webu, nám poskytují společnosti se sídlem v nečlenském státě Evropské unie (zejména v USA). Proto v rámci zpracování některých údajů, zejména údajů získaných za pomoci souborů cookies, může dojít k přenosu těchto údajů na servery daných poskytovatelů umístěny mimo Evropskou unii. I tyto subjekty ovšem musí dodržovat právní úpravu na ochranu osobních údajů platnou v rámci Evropské unie.
Někteří výrobci a dodavatelé námi prodávaných výrobků mají své sídlo v nečlenském státě Evropské unie (zejména v USA). Těmto výrobcům a dodavatelům mohou být poskytnuty některé Vaše osobní údaje v souvislosti s vyřizováním a vypořádáním Vámi uplatněných reklamací a servisních oprav.

Naše společnost má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, které musí dodržovat všichni naši zaměstnanci. Naši zaměstnanci jsou vázání mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni a kontrolováni. Taktéž všichni naší smluvní partneři jsou smluvně vázáni dodržovat mlčenlivost, přijímat účinná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a zpracovávat předané osobní údaje pouze způsobem a pro účely stanovené naší společností. Námi používaná infrastruktura a softwarové aplikace jsou náležitě zabezpečeny. O Vaše osobní údaje tedy nemusíte mít obavy. Například, když nám poskytujete osobní údaje online, používáme standardní nástroj pro kódování na internetu – technologii šifrování Secure Socket Layer (SSL), abychom zajistili ochranu informací, které nám poskytujete.

Vzhledem k povaze námi nabízeného sortimentu a při vědomí důležitosti ochrany soukromí dětí neshromažďujeme, nezpracováváme ani nepoužíváme na našich webových stránkách informace týkající se osob, o kterých je nám známo, že jsou mladší 15 let. Pokud jste mladší 15 let a přejete si používat naše webové stránky způsobem, který vyžaduje Váš souhlas a zaslání Vašich osobních údajů, prosíme, učiňte tak pouze se souhlasem svého zákonného zástupce nebo jej požádejte, ať tak učiní za Vás.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

U procesů zpracování osobních údajů, které jsou založeny na Vašem souhlasu (zejména doplňkové marketingové činnosti v rámci registrace na webu), můžete poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat způsoby vymezenými v čl. 1 odst. 1.2 těchto Zásad. Po odvolání Vašeho souhlasu Vám již ale nadále nebudeme moct poskytovat naše doplňkové marketingové služby. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste udělil/a naší společnosti, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, která probíhala před odvoláním souhlasu. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či ochranu našich oprávněných zájmů).

Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům

Na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat o tom, zda naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, či nikoliv. Pokud je zpracováváme, máte právo na předložení kopie zpracovávaných osobních údajů, případně zajištění jiného přístupu k nim. Rovněž máte právo na poskytnutí informací o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, o příjemcích, kterým je poskytujeme, době jejich uchovávání, o zdrojích, ze kterých tyto údaje pocházejí, jakož i právo na vysvětlení principů a důsledků prováděného profilování.

Právo na opravu

Máte právo na opravu Vašich nepřesných osobních údajů anebo doplnění Vašich neúplných údajů. Pokud jste registrovaný na webových stránkách www.mountfield.cz, můžete některé své osobní údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu.

Právo na výmaz

V případech stanovených právními předpisy (např. v případě odvolání Vašeho souhlasu, zjištění neoprávněného zpracovávání anebo uplatnění námitky proti zpracování pro přímý marketing) máte právo na to, aby naše společnost vymazala osobní údaje, které o Vás zpracovává. Nedojde ale k výmazu osobních údajů, které potřebujeme kvůli plnění našich zákonných povinností, údajů nezbytných pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a údajů nutných pro ochranu našich oprávněných zájmů anebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených právními předpisy (například do ověření Vaší námitky o nepřesnosti zpracovávaných údajů anebo vyřešení Vaší námitky proti neoprávněnému zpracování Vašich údajů založenému na oprávněných zájmech naší společnosti) máte právo na to, aby naše společnost dočasně omezila zpracování Vašich osobních údajů. V tomto případě bude naše společnost zpracovávat Vaše osobní údaje pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby svých právních nároků, anebo z dalších důvodů vyjmenovaných v právních předpisech.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu anebo kvůli plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a současně se jedná o automatizované zpracování, máte právo požadovat přenos Vašich osobních údajů, které jste nám poskytl/a, jinému správci.

Právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku, aby naše společnost dále tyto osobní údaje k danému účelu nezpracovávala, protože Vaše zájmy, práva a svobody (zejména právo na soukromí) v dané situaci převažují nad oprávněným zájmem naší společnosti na dalším zpracovávání osobních údajů. Pokud vznesete takovou námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, naše společnost bez zbytečného odkladu takové zpracování ukončí.

Právo na vysvětlení a právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud byste se domníval/a, že při zpracovávání Vašich osobních údajů porušujeme platné právní předpisy, máte právo požádat nás o vysvětlení a odstranění závadného stavu, anebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Společné ustanovení k uplatňování Vašich práv

Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností můžete uplatnit způsoby vymezenými v čl. 1 odst. 1.2 těchto Zásad.
Pokud bychom měli pochybnosti o tom, zda žádost podala oprávněná osoba, můžeme Vás vyzvat k poskytnutí dodatečných informací nezbytných k ověření Vaší totožnosti.
Na Vaše žádosti budeme reagovat bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Účinnost

Tyto zásady jsou účinné od 25. 5. 2018, s výjimkou ustanovení, ve kterých je výslovně uvedena jiná doba jejich účinnosti.

Mountfield a.s.