NAŠE IT ODDĚLENÍ

IT je už v dnešní době nedílnou součástí každé firmy. U nás v Mountfieldu se zaměřujeme na dva pro firmu důležité streamy, provoz a rozvoj.

Provozní část se stará o chod celé firmy z pohledu informačních technologií a hlavně pak o podporu našeho obchodu.

V rámci provozní části máme tři týmy, ve kterých se může kdokoli realizovat na různých pozicích. Obstaráváme podporu nejen pro koncové uživatele na našich centrálách v ČR a SR, ale i na všech prodejnách a servisech v ČR a SR a také všech produkčních aplikačních systémů. Jsme orientovaní na výsledky, hlavně v souvislosti s kvalitou provozních systémů. V našem IT se můžete vzdělávat a posouvat jak znalostně, tak i profesně. Jsme věkově různorodý tým lidí, kde každý má své místo a svou odpovědnost. Dobrá parta a legrace každý den je u nás samozřejmostí.

V rámci rozvojové části se věnujeme realizaci nových projektů, které vycházejí jak z nutnosti pokrýt legislativní požadavky státu tak i z naší pozice leadra trhu, kdy se snažíme do naší firmy přinášet inovace a nové prvky informačních technologií, které nám pomáhají zefektivnit práci a přinášet našim zákazníkům větší komfort při nakupování. V rozvojové části máme jeden tým, kde jsou aplikační konzultanti, architekti a projektoví manažeři a v neposlední řadě i procesní analytici.

Jste rádi mezi lidmi? Pomáháte ostatním a učíte je nové věci? Pak jistě najdete místo v našem Helpdesk týmu, který má na starosti kromě jiného i podporu koncových uživatelů.

Rádi programujete, nebo máte rádi práci s daty? Uplatníte se v našem aplikačním týmu, který má na starosti správu aplikací, reporting a Business Intelligence.

Máte rádi technologie a rádi se jim věnujete i ve svém volném čase? Pak máte u nás místo v týmu infrastruktury, kde můžete dělat správu serverových systému, věnovat se vylepšení infrastrukturní architektury a optimalizaci jak stávajících systémů, tak i těch plánovaných.

Rádi věci vylepšujete a hledáte novinky? Máte systémové a analytické myšlení? Pak zajisté najdete místo v našem rozvojovém oddělení.

S námi Vás práce bude bavit a motivovat. Z minulosti se učíme, současnost řešíme a budoucnost plánujeme....