Získáváme ocenění!

Získáváme ocenění!
Vážení a milí zákazníci. Dovolte, abychom se s vámi podělili o velkou radost, kterou nám udělalo získání dvou významných ocenění:
Ceny FAIR PLAY 100 nejlepších zákaznických zkušeností v ČR 2017 a titulu CZECH SUPERBRANDS  2017.FAIR PLAY 100 nejlepších zákaznických zkušeností v Česku 2017

 je studie, kterou realizovala renomovaná poradenská a auditorská společnost KPMG.
Zaměřila se na zákaznickou zkušenost metodou KPMG Nunwood na základě šesti pilířů: integrity (tedy vše, co firma  dělá pro to, aby se zákazník cítil být na 1. místě), řešení problémů (jak se firma dokáže postavit k řešení případných problémů), očekávání (schopnost firmy porozumět, nastavit a řídit očekávání svých zákazníků), čas a úsilí (náročnost zákazníkovy interakce s firmou), empatie a personalizace.

Sběr dat probíhal v první čtvrtině letoška u vzorku 5 000 respondentů, kteří hodnotili celkem 220 firemních značek v devíti odvětvích. Ze segmentu blízkého našemu zaměření figurují mezi stovkou nejlepších pouze velké hobby řetězce, z nichž jen jeden se umístil pár příček před námi.


Ze slavnostního galavečera věnovaného vyhlášení CZECH SUPERBRANDS 2017, který se uskutečnil 14. září v Praze.

 
Prestižní pečeť CZECH SUPERBRANDS 2017

nám byla udělena na slavnostním galavečeru v Praze 14. září, a to v rámci celosvětového programu Superbrands Award.
Tato pečeť je znakem speciálního postavení a uznáním vynikající pozice Mountfieldu na zdejším trhu. V České republice se uděluje již pátým rokem a ve světě nepřetržitě od roku 1994. Toto ocenění jsme získali poprvé již loni a nyní jsme na něj úspěšně navázali.
Získávají je pouze značky, které projdou vícekolovým hodnocením, jehož součástí je mimo jiné také nezávislý spotřebitelský průzkum agentury GfK.  Konečné slovo při udělování titulu CZECH SUPERBRANDS měla i v tomto roce odborná komise, kterou tvoří profesionálové z oblasti byznysu, komunikace, marketingu, médií a marketingového výzkumu. Komise hodnotila značky podle předem daných kritérií, jakými jsou známost, budování brandu, inovace či prestiž u zákazníků.


Obě ocenění nepatří jen nám. Získali jsme je také díky vaší dlouholeté přízni. DĚKUJEME.