Jak vybrat tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla zvládnou spolehlivě vyhřát bazén již při venkovní teplotě 12° C. Pokud jste se k jejich instalaci nerozhodli při stavbě bazénu, snadno ho nainstalujete také k bazénu již funkčnímu. Provoz čerpadla je velmi úsporný. Ke každé spotřebované 1 kWh elektrické energie dokáže získat a zpracovat k Vašemu užitku další 4 kWh ze vzduchu. Platíte tedy jen pětinu jeho odvedeného výkonu! Tepelné čerpadlo přitom zvládá bez problémů ohřívat vodu na příjemnou teplotu (např. 28 °C) po většinu roku. 

Princip činnosti tepelných čerpadel a způsob jejich použití

Tepelné čerpadlo pomocí cyklu komprese a expanze teplonosné tekutiny umožňuje získávat teplo ze vzduchu v okolí bazénu. Vzduch je pomocí ventilátoru hnán skrze výparník, ve kterém odevzdává své teplo teplonosné tekutině (přitom se vzduch ochlazuje). Teplonosná tekutina je pak kompresorem, který ji stlačí a zahřeje, dopravována do spirál výměníku, kde své teplo předá bazénové vodě. Z výměníku proudí ochlazená tekutina do expanzního ventilu, kde se sníží její tlak a prudce se přitom ochladí. Takto ochlazená tekutina opět proudí do výparníku, kde se ohřívá proudícím vzduchem. Celý proces probíhá plynule a je sledován tlakovými a teplotními snímači.
 
Tepelná čerpadla na ohřev bazénové vody a k udržování její teploty na požadované hodnotě jsou určena výhradně k tomuto deklarovanému účelu. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné.princip tepelného čerpadla

Kdy je tepelné čerpadlo nejefektivnější

Tepelné čerpadlo dosahuje nejvyšší účinnosti při teplotách vzduchu přibližně od 15 do 25 °C. Při teplotě pod +8 °C má zařízení malou účinnost a při teplotě nad +35 °C se může zařízení přehřívat. Mimo rozmezí teplot od 8 do 35 °C zařízení proto nepoužívejte.

Na jakou teplotu vodu v bazénu ohřívat

Teplota vody v bazénu by neměla přesáhnout 30° C. Teplá voda v letních dnech příliš neosvěží a navíc se v ní tvoří optimální podmínky pro výskyt teplomilných řas. Také některé komponenty bazénů mohou mít teplotní omezení. Proto odborníci doporučují nenastavovat na termostatu vyšší teplotu než je zmíněných 30° C.

Kam tepelné čerpadlo umístit

Vhodné umístění tepelného čerpadla je velmi důležité. Základním požadavkem je, aby mělo kolem sebe dost prostoru. Zadní a boční stěny by měly být od nejbližší překážky (např. stěny domu) vzdáleny alespoň 50 cm. Čelo tepelného čerpadla s větrákem by mělo mít před sebou alespoň 250 cm volného prostoru, který by měl být v ideálním případě po co možná nejdelší část dne osluněn. Samotné čerpadlo by však mělo být ve stínu, chráněno před přímým sluncem, a pod stříškou, chráněno před povětrnostními vlivy. Mělo by být umístěno ve vzdálenosti alespoň 350 cm od bazénu. Je také vhodné, aby nesměřovalo ke komunikaci s automobilovým provozem nebo aby nebylo schováno mezi vegetací, aby nenasávalo zbytečně prach, pyl nebo zplodiny.čerpadlo tepelné
  Prohlédnout tepelná čerpadla
Přihlásit se
Uživatel nepřihlášený
Registrovat