Jak vybrat tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla zvládnou spolehlivě vyhřát bazén již při venkovní teplotě 12° C. Pokud jste se k jejich instalaci nerozhodli při stavbě bazénu, snadno ho nainstalujete také k bazénu již funkčnímu. Provoz čerpadla je velmi úsporný. Ke každé spotřebované 1 kWh elektrické energie dokáže získat a zpracovat k Vašemu užitku další 4 kWh ze vzduchu. Platíte tedy jen pětinu jeho odvedeného výkonu! Tepelné čerpadlo přitom zvládá bez problémů ohřívat vodu na příjemnou teplotu (např. 28 °C) po většinu roku. 

Princip činnosti tepelných čerpadel a způsob jejich použití

Tepelné čerpadlo pomocí cyklu komprese a expanze teplonosné tekutiny umožňuje získávat teplo ze vzduchu v okolí bazénu. Vzduch je pomocí ventilátoru hnán skrze výparník, ve kterém odevzdává své teplo teplonosné tekutině (přitom se vzduch ochlazuje). Teplonosná tekutina je pak kompresorem, který ji stlačí a zahřeje, dopravována do spirál výměníku, kde své teplo předá bazénové vodě. Z výměníku proudí ochlazená tekutina do expanzního ventilu, kde se sníží její tlak a prudce se přitom ochladí. Takto ochlazená tekutina opět proudí do výparníku, kde se ohřívá proudícím vzduchem. Celý proces probíhá plynule a je sledován tlakovými a teplotními snímači.

 

Tepelná čerpadla na ohřev bazénové vody a k udržování její teploty na požadované hodnotě jsou určena výhradně k tomuto deklarovanému účelu. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné.

princip tepelného čerpadla

Kdy je tepelné čerpadlo nejefektivnější

Tepelné čerpadlo dosahuje nejvyšší účinnosti při teplotách vzduchu přibližně od 15 do 25 °C. Při teplotě pod +8 °C má zařízení malou účinnost a při teplotě nad +35 °C se může zařízení přehřívat. Mimo rozmezí teplot od 8 do 35 °C zařízení proto nepoužívejte.

Na jakou teplotu vodu v bazénu ohřívat

Teplota vody v bazénu by neměla přesáhnout 30° C. Teplá voda v letních dnech příliš neosvěží a navíc se v ní tvoří optimální podmínky pro výskyt teplomilných řas. Také některé komponenty bazénů mohou mít teplotní omezení. Proto odborníci doporučují nenastavovat na termostatu vyšší teplotu než je zmíněných 30° C.

Kam tepelné čerpadlo umístit

Vhodné umístění tepelného čerpadla je velmi důležité. Základním požadavkem je, aby mělo kolem sebe dost prostoru. Zadní a boční stěny by měly být od nejbližší překážky (např. stěny domu) vzdáleny alespoň 50 cm. Čelo tepelného čerpadla s větrákem by mělo mít před sebou alespoň 250 cm volného prostoru, který by měl být v ideálním případě po co možná nejdelší část dne osluněn. Samotné čerpadlo by však mělo být ve stínu, chráněno před přímým sluncem, a pod stříškou, chráněno před povětrnostními vlivy. Mělo by být umístěno ve vzdálenosti alespoň 350 cm od bazénu. Je také vhodné, aby nesměřovalo ke komunikaci s automobilovým provozem nebo aby nebylo schováno mezi vegetací, aby nenasávalo zbytečně prach, pyl nebo zplodiny.


  Prohlédnout tepelná čerpadla
Přihlásit se
Uživatel nepřihlášený
Registrovat