Základní instrukce k zazimování nadzemního bazénu

Zazimování bazénu by mělo proběhnout v době, kdy se minimální noční teploty vzduchu ještě nedostávají trvale pod bod mrazu a teplota vody je mezi 10 až 15°C.

Jak zazimovat bazén? Úspěšně to lze udělat pouze tehdy, kdy je v bazénu voda čistá. V případě zelené vody je nutné nejdříve provést její vyčištění. Ani příprava bazénu na zimu však není nic obtížného.

péče o vodu

Leták ke stažení

Doporučený postup

Odstraňte nečistoty

 • vyndejte schůdky z vody, očistěte je a připravte k uskladnění
 • odstraňte z vody v bazénu plovoucí nečistoty pomocí síťky
 • odstraňte nečistoty ze dna a vysajte dno bazénu bazénovým vysavačem
 • propláchněte (dezinfikujte) písek ve filtraci rozpuštěným přípravkem Azuro Chlor Šok – G, který aplikujete přímo do skimmeru (viz návod na přípravku)

 

Ošetřete vodu

zkontrolujte a případně upravte úrovně chemického složení vody. Hodnota pH by se měla pohybovat v rozmezí 7,0–7,4 a množství chloru by mělo být 0,3–0,6 mg/l. Správné hodnoty snadno změříte pomocí kapkového testeru Azuro. K případné úpravě složení vody použijte přípravky Azuro pH plus nebo pH mínus a Azuro Chlor Šok - G. Je nutné, aby po úpravě běžela filtrace po dobu, než se voda promíchá (min. 24 hodin).


 

Upravte výšku hladiny vody

 • snižte hladinu vody cca 10 cm pod skimmer (sběrač nečistot) a místo bulvy vratné trysky našroubujte zátku vratné trysky (lze zakoupit v prodejnách Mountfield)
 • v případě, že zátku vratné trysky nepoužíváte, upusťte vodu cca 10 cm pod vratnou
  trysku a demontujte bulvu vratné trysky s kroužkem a oba díly uskladněte
 

Očistěte bazén

 • očistěte stěny bazénu pod i nad hladinou přípravkem Azuro Clear Forte. Přípravek naneste čistící houbičkou Azuro na znečištěná místa, nechte 10 minut působit a poté houbičkou nečistoty odstraňte. Na závěr důkladně opláchněte stěnu vodou.
 • odstraňte mechanické nečistoty ze skimmeru 

Odpojte hadice

 • odpojte hadice
 • odstraňte veškerou vodu z hadic

Poznámka: pro odstranění vody z rozvodů je vhodné využít vysavač pro mokré vysávání


Odpojte filtraci

 • demontujte čerpadlo a vylijte z něj a z potrubí/hadic zbylou vodu (viz návod k filtraci)
 • na šesticestném ventilu nastavte pozici ZIMA (případně mezi polohy ODPAD a ZAVŘENO)
 • z nádoby a z čerpadla demontujte výpustní zátky a vypusťte zbylou vodou
 • všechny součásti filtrační jednotky uložte na suchém místě chráněném před mrazem

Odpojte solární ohřev

 • odstraňte vodu ze všech desek solárního ohřevu a ukliďte je do prostor ve kterých nepoklesne teplota pod 0° C (viz. návod k solárnímu ohřevu)

POZOR: Případné zamrznutí vody v solárním ohřevu může způsobit nenávratné poškození desky solárního ohřevu.


Odpojte tepelné čerpadlo

 • odpojte tepelné čerpadlo od sítě a uzavřete obtokové ventily
 • vypusťte z čerpadla vodu odšroubováním potrubí z obou přípojek filtračního okruhu
 • zbylou vodu ve výměníku čerpadla vysajte do sucha. Ve výměníku čerpadla nesmí zůstat žádná voda.
 • našroubujte potrubí zpět (ale nedotahujte), aby se do čerpadla nedostaly nečistoty nebo voda

Zajistěte technologii proti mrazu

všechny odpojené a demontované části příslušenství (hadice, schůdkysolární ohřevfiltraci apod.) ukryjte do prostor, kde teploty neklesají pod 0°C


Aplikujte přípravek Zima

 • aplikujte přípravek Azuro Zima v dávce 1 litr na 10 m 3 ( 10 000 litrů vody)
 • přípravek Azuro Zima nezabrání zamrznutí vody. Tento přípravek slouží k zazimování vody venkovních bazénů, zabraňuje růstu řas a usnadňuje čištění bazénu na jaře.


 

Zakrytí bazénu

Nadzemní bazén

 • během podzimu zakryjte bazén podzimní krycí plachtou, která chrání bazén před padajícími nečistotami např. listím a jehličím
 • jakmile udeří mrazy a na hladině se začne tvořit ledová tříšť, plachtu z bazénu
 • sundejte, řádně vysušte a uskladněte do míst, kde neklesá teplota pod
 • bod mrazu. Váha napadaného sněhu a působení mrazu na podzimní krycí
 • plachtu při jejím zamrznutí na hladině bazénu může poškodit její strukturu
 • a výrazně tím zkrátí její životnost.
 • přes zimu nechte bazén odkrytý

Zapuštěný bazén

 • na podzim zakryjte bazén zimní krycí plachtou Kris-Kros, která chrání bazén jak před padajícími nečistotami např. listím a jehličím, tak před pádem lidí a domácích zvířat do vody. Tuto plachtu ponechte na bazénu do jara.

 


Zamrznutá voda v bazénu

Konstrukce bazénu je řešená takovým způsobem, že ani při úplném zamrznutí vody v bazénu  nedojde k jejímu poškození. Není tedy nutné do bazénové vody vkládat PET lahve apod.

V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte se obrátit na naše vyškolené techniky na našich prodejnách Mountfield, kteří jsou připraveni Vám poradit.

Přihlásit se
Uživatel nepřihlášený
Registrovat