Jak pečovat o vodu v bazénu?

Během horkého léta je každý rodinný bazén v plné permanenci. Do vody se však logicky dostává i spousta nežádoucích nečistot, jako jsou například zbytky opalovacích krémů, trávy, utonulý hmyz atd. Aby voda v bazénu zůstávala neustále křišťálově čistá a nezávadná, je třeba ji pravidelně dezinfikovat a chránit například před bakteriemi a řasami.
Jak pečovat o vodu v bazénu?

Mountfield – bazénový asistent

Údržba průzračně čisté vody v bazénu po celou koupací sezonu je hračka, když máte kdykoliv při ruce zkušeného odborníka a rádce. Přesně takového Vám nyní představujeme. Mobilní aplikace Mountfield – bazénový asistent pro všechny chytré telefony a mobilní zařízení zná odpovědi na všechny otázky související s péčí o bazénovou vodu.

Poradí, jak bazénovou vodu vyčistit a snadno ji také křišťálově čistou a zdravotně nezávadnou udržovat. Aplikace Vás také návodně a srozumitelně provede procesem zazimování i odzimování bazénu a pomůže v průběhu koupací sezony řešit i případné problémy s kvalitou vody. Rychle díky ní získáte jednoduché instrukce vedoucí k jejich odstranění.

 

QR kód bazénového asistentaPři vývoji aplikace jsme čerpali ze zkušeností nabitých během třiceti let na pozici bazénového specialisty na trhu. Vše důležité teď najdete na jediné obrazovce. Ovládání je snadné, menu přehledné. Aplikace Vám tak šetří čas pro vodní zábavu a dokonalou péči o bazénovou vodu teď zvládne každý.

 

Maximální efektivity a úspory času při péči o bazénovou vodu dosáhnete využíváním aplikace v kombinaci s komplexní řadou prostředků bazénové chemie Azuro, kterou najdete také v našem sortimentu.

Aplikaci Mountfield – bazénový asistent stahujte zdarma v obchodech Google Play a App Store

 
Nyní na Google Play
Stáhnout v App Store

Rychlý návod
Čištění bazénu

Čím vždy začít?

Před každou úpravou vody je třeba nejprve změřit hodnotu pH a alkality pomocí speciálních kapkových a proužkových testerů. Pokud naměřené hodnoty nejsou v příslušných mezích, je zapotřebí zjednat okamžitou nápravu. Stejně důležité je udržovat požadované limity tvrdosti vody. Tento fakt je třeba mít na paměti hlavně při dopuštění vody do bazénu.

Pro snadnou údržby vody v bazénu je zásadní dobrá kvalita zdroje vody

Nepoužívejte příliš měkkou ani příliš tvrdou vodu. Z pohledu obsahu nečistot a minerálů doporučujeme používat upravenou vodu z vodovodního řadu, případně dovezenou z úpravny vody, než vodu studniční nebo z povrchového zdroje, ve které se mohou ve větší míře vyskytovat minerály a organické nečistoty.

Nezbytným předpokladem čisté vody je písková filtrace

Písková filtrace by měla mít odpovídající výkon. Bez dobrého fungování filtrace nelze ani s použitím chemických přípravků dosáhnout po všech stránkách čisté, kvalitní a zdravotně nezávadné vody. Pískovou náplň filtrace je nutné udržovat neustále čistou, a proto ji musíte pravidelně alespoň jednou za 14 dní proplachovat a nejpozději jednou za 2 roky celou vyměnit. Po vyčištění pískové náplně nezapomeňte dopustit vodu zpět do bazénu. Pokud bazén využíváte velmi intenzivně, je nutné na manometru častěji kontrolovat průchodnost pískové náplně a případný časový interval proplachu zkrátit.

Velmi užitečné je používat bazénové příslušenství jako například bazénový vysavač

Bazénový vysavač dokonale odsaje hrubé nečistoty ze dna a stěn bazénu. Bez něj je obtížné udržovat bazénovou vodu v dokonalé kondici.

Je důležité udržovat správou hodnotu pH

Ta udává, zda je voda ve vašem bazénu zásaditá, nebo kyselá. Pro zdravotní nezávadnost bazénové vody a správnou funkci veškerých přípravků se hodnota pH musí pohybovat v rozmezí 7,0 až 7,4. Hodnota pH vyšší než 7,4 může způsobit ve vodě mléčné zákaly (vysrážení vápníku), snížení účinnost chlorových přípravků, zápach po chloru a podráždění očí či pokožky. Při hodnotách pH pod 7,0 může docházet ke zvýšené korozi kovových částí bazénu, blednutí barev materiálů, ze kterých je bazén vyroben a také k podráždění očí a pokožky. Pro úpravu hodnoty pH směrem dolů použijte přípravek Azuro pH minus a pro úpravu hodnoty pH směrem nahoru přípravek Azuro pH plus. Hodnotu pH kontrolujte pravidelně minimálně jednou týdně pomocí kapkového nebo proužkového testeru. Při výskytu nečistot nebo za horkého počasí interval kontroly zkraťte. Když zpozorujete odchylku od požadovaných hodnot, upravte pH dle návodu na přípravku pH minus, resp. pH plus.

Stejně tak je třeba sledovat a upravovat hodnotu alkality

Alkalita je také nazývána pojmem „uhličitanová rovnováha“. To znamená, že pokud má bazénová voda přípustnou hladinu alkality a nachází se tedy v „uhličitanové rovnováze“, voda je schopna přirozeně vyrovnávat hladinu pH. Je-li hodnota celkové alkality příliš nízká, pH není stabilní a má časté výkyvy. Naopak při vysoké hladině celkové alkality bude mít hladina pH tendenci vracet se k původnímu vyššímu pH. Hodnota alkality by se měla pohybovat v rozmezí 80 – 120 ppm. Hodnotu změříme pomocí proužkového testeru Azuro Quick Check 4v1. Pokud je hodnota alkality nižší než 80 ppm, přidejte přípravek Azuro Alkalita plus a pokud je vyšší než 120 ppm, přidejte přípravek Azuro pH minus. Postupujte dle návodu na proužkovém testeru nebo na samotných přípravcích.Bazénová chemie

Kontrola tvrdosti vody a problémové ionty kovů

Další důležitá hodnota, kterou je zapotřebí sledovat, je tvrdost vody. K tomu slouží kapkový tester tvrdosti vody Azuro. Hodnota tvrdosti bazénové vody by neměla být vyšší než 18ºN. V případě, že je tato hodnota překročena, použijte k její úpravě přípravek Azuro Ca. Tvrdost vody doporučujeme v průběhu sezony kontrolovat, zejména při doplnění většího množství vody do bazénu. Při nadměrném výskytu minerálů interval zkraťte podle potřeby až na jeden týden. Podstatné je nezapomínat na kontrolu a úpravu tvrdosti vody po dopuštění bazénu. Při napouštění bazénu přírodní vodou, například ze studny, je primární funkcí přípravku Azuro Ca chemické vázání iontů kovů (železo, mangan), které by jinak po nasazení dezinfekce způsobily nežádoucí zabarvení vody (až do hněda). Detailní informace o dávkování naleznete na etiketě přípravku.

Jak na špinavou vodu?

Při řešení problémů se špinavou vodou je dobré zkontrolovat, zda se hodnota pH pohybuje v požadovaných mezích. Základním předpokladem k dosažení čisté vody je udržovat stěny a dno bazénu neustále čisté. V případě výskytu většího množství nečistot se tyto vysávají přímo do odpadu, přepnutím ventilu pískové filtrace do polohy odpad, čímž se zabrání nadměrnému zanášení pískové filtrace. Toto je velmi důležité zejména po použití vločkovacích přípravků.
Úbytek vody pak doplníte. Pískový filtr čistíme jednou za čtrnáct dní, nebo vždy, když je zanesen (dle manometru). Při velkém znečištění bazénu se může čištění filtrů opakovat i jednou za dvě hodiny.

Problém se špinavou vodou

Někdy se může stát, že se neuhlídají všechny hodnoty v předepsaných mezích, a výsledkem pak je zkažená bazénová voda. Ta může být buď zelená, mléčná nebo silně zakalená. Když už k takové situaci dojde, musíte začít úplně stejně jako při jarním odzimování bazénu. To znamená, ve zkratce, že nejprve pečlivě vyčistíte dno a stěny bazénu, předřadné košíčky čerpadla i skimmeru a pak řádně properte filtrační písek. Samozřejmostí je kontrola a popřípadě úprava hodnoty alkality a pH.

Úprava bazénové vody

Zakalená voda v bazénu

Při zakalené vodě nejprve doporučujeme upravit tvrdost vody a hodnotu alkality i pH. Pokud tyto úpravy nevyřeší problém, použijte přípravky Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač. K jejich aplikaci je třeba se uchýlit vždy, když přestane být voda v bazénu průzračná. Tyto přípravky drobné částečky nečistot shlukují do větších celků, které písková filtrace zachytí. Azuro Projasňovač navíc vodu projasní a dodá jí jiskru. Po jejich aplikaci je třeba vodu důkladně promíchat filtrací, poté filtraci vypnout a nechat shluky nečistot usadit na dno a ty pak odsát přímo do odpadu. Odsáním usazených vloček do odpadu se zabrání nadměrnému zanesení filtračního média, případně rozvíření velmi jemných vloček, které filtrace už nedokáže zachytit. Nezapomínejte na následné dopuštění vody do bazénu. Dále také je vhodné zkontrolovat průchodnost předřadných košíčků čerpadla a skimmeru.

Zelená voda v bazénu

Pokud voda zezelená a hodnota alkality i pH je v předepsaných mezích, použijte nejprve přípravek Azuro Chlor šok G. V případě, že voda v bazénu změní svoji barvu a začíná se pomalu čistit, přidejte přípravek Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač.


Pokud se stav nezmění, aplikujte přípravek Azuro Modrý blesk, který je také na bázi chloru, ale obsahuje jinou účinnou látku. Následně, po úspěšném odstranění zeleného nádechu, přidejte do bazénové vody přípravek Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač.

Při dávkování těchto přípravků je velmi důležité pozorovat změny zabarvení bazénové vody. Pokud se po prvním použití Azuro Chlor šok G prudce změní barva řasy ve vodě, už nepřidávejte ani Azuro Modrý blesk, ani Azuro Chlor šok G. Mezi jednotlivými aplikacemi by mělo uplynout minimálně 24 hodin a neměly by přesáhnout předepsané dávky uvedené na etiketách. Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač přijde na řadu teprve po částečném vyprchání volného chloru, což bývá zpravidla 24 hodin od poslední aplikace chlorových (šokových) prostředků.

Stejně jako v předchozím případě je zapotřebí po aplikaci těchto přípravků vodu promíchat, poté filtraci vypnout a nechat shluky nečistot usadit na dno a ty pak odsát přímo do odpadu. Poté nezapomínejte na dopuštění vody do bazénu. Dále také kontrolujte průchodnost předřadných košíčků čerpadla a skimmeru.
Při řešení problémů se špinavou vodou je dobré zkontrolovat, zda se hodnota tvrdosti vody pohybuje v požadovaných mezích.

Projasňovač do bazénu 

Co obnáší běžný provoz bazénu v sezóně?

Při běžném provozu bazénu je potřeba mít trvale na paměti:

Doporučené hodnoty bazénové vody:

  • Tvrdost: ne více než 18°N
  • pH: v rozmezí 7,0 – 7,4
  • Alkalita: v rozmezí 80 – 120 ppm
  • Volný chlor: v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l *
  • Aktivní kyslík: v rozmezí 4 – 20 mg/l *

*Kyslíkové a chlorové přípravky se nikdy nesmí kombinovat současně, protože jsou vzájemně nekompatibilní (reagují spolu a tím ruší účinky).

Chlorová dezinfekce

Nejdůležitějším ošetřením bazénové vody je její dezinfekce. Nejvhodnější je použití chlorových tablet Azuro Chlor T. Další možností je využití přípravku Azuro Chlor Trio. Tento prostředek dávkuje do bazénu chlor podobně jako chlorové tablety. Mimo to přidává do vody algicid a flokulant. V sortimentu bazénové chemie Azuro můžete najít také multifunkční tablety „nové generace“ – Azuro Multi 5v1. Tyto tablety, oproti přípravku Azuro Chlor Trio, navíc stabilizují pH a změkčují vodu.
Tablety doporučujeme aplikovat pomocí zásobníků k tomu určených (plovoucích nebo pevných). Hodnota chloru se samozřejmě musí udržovat v předepsaném rozmezí. Množství chloru proto pravidelně kontrolujte pomocí kapkového nebo proužkového testeru Azuro a udržujte jej v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l. Při dodržení těchto předepsaných hodnot, udržení správné hodnoty pH i alkality a při současném mechanickém čištění stěn a dna bazénu máte zaručeno, že voda v bazénu zůstane jasná, průzračná a křišťálově čistá.
V letních měsících je vhodné s chlorovými tabletami zároveň použít i přípravek Azuro Chlor Stabil. Tento přípravek zamezuje rychlému odparu volného chloru z bazénové vody tím, že jej na sebe částečně naváže. To ušetří náklady za nadbytečnou spotřebu chlorové chemie, která se v teplých měsících spolu s vodou velmi rychle odpařuje do ovzduší, aniž by byla plně využita její účinnost.

Chlórové tablety do bazénu

Bezchlorová dezinfekce

Ačkoliv jsou všechny chlorové přípravky účinné a naprosto nezávadné, tak je pro část majitelů bazénů pro ošetření vody zajímavější bazénová chemie bez chloru. Bezchlorové přípravky z řady Azuro fungují na bázi aktivního kyslíku a jsou šetrné k lidské pokožce i organizmu zejména u dětí a osob s citlivou reakcí na chlor.
Pro účinnou bezchlorovou dezinfekci vody použijte přípravek Azuro BIO-L, který také brání množení bakterií a řas. Pro správnou funkci používejte v kombinaci s přípravkem Azuro OXI tablety. Tyto tablety doporučujeme aplikovat pomocí zásobníků k tomu určených (plovoucích nebo pevných). Pro správnou funkci přípravků na bázi aktivního kyslíku je důležité udržovat hladinu aktivního kyslíku, pH a alkality v doporučeném rozmezí. Ke zjištění hodnoty aktivního kyslíku slouží kapkový tester Azuro pH, O2, přičemž doporučené rozmezí je 4 – 20 mg/l. Při aplikaci jednotlivých přípravků postupujte dle návodů na etiketách jednotlivých přípravků.

Prevence proti tvorbě řas

Jakmile stoupne okolní teplota vzduchu nad 20°C, je vhodné používat jako prevenci proti tvorbě řas přípravek Azuro ALG. Přesné dávkování přípravku naleznete na etiketě. Aplikaci je nejlépe opakovat každý den.

Jak prvně napustit či zprovoznit bazén po zimě?

První napuštění

Napusťte vodu (hladina by měla dosahovat do úrovně středu skimmeru) a poté zkontrolujte a upravte její tvrdost. Následně je nutné zkontrolovat a popřípadě upravit hodnotu alkality a pH. Pokud jsou tyto hodnoty v požadovaném rozmezí, můžete přistoupit k další aplikaci chemických přípravků řady Azuro.

Doporučené hodnoty bazénové vody:

  • Tvrdost: ne více než 18°N

  • pH: v rozmezí 7,0 – 7,4

  • Alkalita: v rozmezí 80 – 120 ppm

  • Volný chlor: v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l *

  • Aktivní kyslík: v rozmezí 4 – 20 mg/l *

* Kyslíkové a chlorové přípravky se nikdy nesmí kombinovat současně, protože jsou vzájemně nekompatibilní (reagují spolu a tím ruší účinky).

Zprovoznění po zimě

Před doplněním vody vyčistěte stěny a dno bazénu od usazených nečistot. Na stěny použijte přípravek Azuro Clear Forte. Neředěný přípravek naneste čisticí houbičkou Azuro na znečištěná místa a nechte 10 minut působit. Poté nečistoty mechanicky uvolněte houbičkou nebo kartáčem a z místa je důkladně opláchněte vodou. Po odstranění veškerých hrubých nečistot z bazénu nejprve zapojte filtraci. Pokud je písek ve filtraci starší než 2 roky, doporučujeme provést jeho výměnu. Poté dopusťte vodu přibližně do středu úrovně skimmeru a zkontrolujte její tvrdost, pH a alkalitu pomocí příslušných bazénových testerů.
 
V dalším kroku ošetřete bazénovou vodu chlorovým přípravkem Azuro Chlor šok G (detailní informace o dávkování naleznete na etiketě výrobku) a vodu nepřetržitě filtrujte 24 hodin. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat průchodnost pískové náplně (dle manometru pískové filtrace). Přípravek Azuro Chlor šok G účinně působí pomocí volného chloru, který zničí veškeré zárodky řas a bakterií.

Prohlédnout bazénovou chemii

Ostatní také zajímá

Instrukce k odzimování nadzemního bazénu
Instrukce k odzimování nadzemního bazénu
Jak zazimovat bazén Azuro
Jak zazimovat bazén Azuro

Mohlo by vás zajímat

Bazénová chemie
Chlorová dezinfekce
Bezchlorová chemie

Tipy pro vás

Azuro Chlor Trio, 3 kg
1 360 Kč
Azuro Chlor Šok G, 1 kg
490 Kč
Azuro Zima, 3 l
890 Kč
Azuro Multi 5v1, 3 kg
1 480 Kč
Azuro Multi 5v1 Mini, 0,9 kg
480 Kč
Azuro Zima, 1 l
360 Kč

Kategorie článků