Pomáháme…

Většina z nás se už nepochybně setkala s pojmem společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility – CSR). Jde o dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně vůči svému okolí.

Naše společnost jakožto významná firma si svou společenskou odpovědnost plně uvědomuje, a proto i s Vaší pomocí dlouhodobě podporuje celou řadu společensky prospěšných organizací a projektů – charitativních, kulturních i sportovních.

 

 

Pomáháme potřebným

Naši pomoc v minulosti přijaly například Mateřské centrum v Mnichovicích, centra pro rodinu v Hodoníně a Prostějově, Diakonie v Litoměřicích, Diecézní charita v Brně, Sportovní klub vozíčkářů v Českých Budějovicích nebo Středisko rané péče v Praze. Podpořili jsme také letní tábor občanského sdružení První táborová, Sbor dobrovolných záchranářů v Praze a Sbor dobrovolných hasičů ve Spořici.

V roce 2016 jsme navázali kontakt se skupinou ALZHEIMERCENTRUM, která v ČR provozuje 8 zařízení specializovaných na péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Například díky naší podpoře má k dispozici mimo jiné kvalitní ZAHRADNÍ  TRAKTOR atd.

 

1 000 000 pro Zvoneček
V roce 2013 jsme se stali patronem poskytovatele sociálních služeb  Zvoneček Bylany, který sídlí ve stejnojmenné středočeské obci.  Zvoneček  se stará o  děti a dospělé osoby, které mají v důsledku zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc.  Na svou činnost od nás obdržel 1 milion korun.

Pomáháme andělům
Naši zaměstnanci se zapojili do projektu Dobrý Anděl a pomáhají tak rodinám s dětmi překonávat složité a těžké životní situace. DA-pecet-square-250x250.png


O Dobrém andělovi
Hlavním cílem projektu Dobrý Anděla je pomáhat rodinám s dětmi, které postihla rakovina nebo jiné vážné onemocnění.
Zaslané příspěvky se odevzdávají rodinám do poslední koruny. Vybrané peníze jsou rozdělovány každý měsíc. Provoz hradí zakladatelé Petr Sýkora a Jan Černý ze soukromých peněz.
Dobrým andělem se může stát i vy, zapojte se i vy a odměnou vám bude dobrý pocit z pomoci těm, kteří opravdu pomoc potřebují. Více na www.dobryandel.cz.

 

Bazén pro Natálku
V říjnu 2012 se společnost Mountfield zapojila do projektu Cesta za sny našich dětí, jehož spoluorganizátorem je Nadační fond Cesta bezpečí. Podstatou projektu je zajistit vysněné dárky pro děti s postižením pohybového aparátu.

Jedním z takových dětí, které byly do projektu zařazeny, byla jedenáctiletá Natálka Brixí z Benešovska. Holčička s vážným postižením, která si velmi přála mít na zahradě bazén. Do projektu byla zařazena nejen kvůli svému přání, ale hlavně proto, že pravidelná rehabilitace ve vodě je momentálně jediným způsobem, jak postupně zlepšovat její zdravotní i psychický stav. Naše společnost proto Natálce věnovala bazén Azuro v sadě s potřebným příslušenstvím.

Do projektu Cesta za sny našich dětí byla zařazena také Natálka Brixí. Bazén Auro jsme Natálce na zahradě také sestavili a uvedli do provozu.

 

Paní ředitelka Nadačního fondu Cesta bezpečí Aurin Nedbalová k tomu řekla: „ Měli jsme štěstí na výborné lidi, kteří se rozhodli pomáhat. Podařilo se nám sehnat dostatek sponzorů na to, abychom splnili sny nejen Natálce, ale všem do projektu přihlášeným dětem.“

 

DOMOVY V POHYBU

Stali jsme se rovněž partnery sportovně hudebního projektu Hejbejte se s Hankou a Novou, jehož výsledky byly vyhlášeny. Celkovým vítězem ročníku 2011, Dětský domov v Ústí nad Labem -- Severní terasa. Na jaře 2012 jsme vítězi předali poukázku v hodnotě 25 000 Kč. Dětský domov si za ně mimo jiné pořídil travní sekačku a drtič zahradního odpadu, tedy výrobky, které usnadní péči o velkou zahradu, na níž si děti velmi rády hrají.

V rámci projektu jsme také podpořili soutěžní kategorii Skokan roku, v níž zvítězil Dětský domov v jihomoravském Tišnově. Za odměnu dostal od nás poukaz na nákup v hodnotě 20 000 Kč. Tišnovské děti si za peníze vybraly kromě jiného zahradní houpačku, slunečník se stojanem a litinové ohniště k opékání buřtů.

„Ze všeho máme velkou radost. Jsou to věci, které potřebujeme a budeme hodně využívat,“ vyjádřila za všechny děti spokojenost ředitelka domova Hana Štrajtová. Sportovně hudební projekt Hejbejte se s Hankou Kynychovou pořádá TV Nova společně s občanským sdružením Dětské domovy v pohybu. V roce 2011 se projektu zúčastnilo víc než 350 dětí z 24 dětských domovů v ČR.

Ústečtí kluci zkoumají, jak funguje drtič zahradního odpadu. Skokany roku 2011 byly děti z Dětského domova v Tišnově.

 

V roce 2011 jsme s vaší pomocí poskytli peněžité dary ve výši téměř 4, 5 milionu korun. Tyto peníze směřovaly zejména do dětských domovů, ale také do různých nadací, občanských sdružení či obecně prospěšných společností, které pomáhají handicapovaným dětem, dospělým i seniorům.


ŠATNY PRO OLIVOVNU
Jedním z mnoha příjemců peněžitého daru od nás, a to ve výši 130 000 korun, byla v roce 2011 také Olivova dětská léčebna v Říčanech. Peníze byly podle slov paní ředitelky Zdeňky Provazníkové použity zejména na modernizaci a novou nábytkovou výbavu dětských šaten.

Na úspěšnost léčby dětí má pozitivní vliv i příjemné prostředí. Přispívají k němu i novotou vonící místnosti na převlékání. V areálu Olivovy léčebny dělá dětem už několik let velikou radost hezký zahradní bazén, který léčebna dostala také od Mountfieldu.

 

POMOC CENTRU PARAPLE
V roce 2011 jsme věnovali 120 000 Kč obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple. „Peníze jsme využili na ošetřovatelskou péči a osobní asistenci pro vozíčkáře-lidi s poraněním míchy -- při sociálně rehabilitačních pobytech,“ říká Miriam Vránova z Centra Paraple. Pobyty v moderní budově a v příjemné zahradě využívají klienti centra každý den.

Centrum Paraple pomáhá vozíčkářům s poškozením míchy zvládnout složitou životní situaci formou sociálně rehabilitačních pobytů. Spoluzakladatelem a prezidentem správní rady Centra Paraple je Zdeněk Svěrák. Mezi velké příznivce patří i Pavel Nový.

 

Kolo štěstí rozdávalo a pomáhalo potřebným
V roce 2011 byly prostřednictvím naší netradiční a veřejností velice příznivě přijaté akce, kterou jsme nazvali  Kolo štěstí a pomoci, předány finanční dary v celkové výši 4 480 000 Kč mimo jiné i  těmto organizacím:

 

Nadace Tereza Maxová dětem 180 000 Kč
Konto BARIÉRY 180 000 Kč
Nadační fond Lucie 170 000 Kč
Dětský domov Strančice 170 000 Kč
Olivova dětská léčebna 130 000 Kč
OS Buněčná terapie 160 000 Kč
Fakultní nemocnice Motol 150 000 Kč
OS Babybox Statim 90 000 Kč
SDM Sedlec 100 000 Kč
Centrum Paraple 160 000 Kč
Zvoneček Bylany 140 000 Kč
Hejbejte se a zpívejte s Hankou a Novou 80 000 Kč
OS La Sophia 90 000 Kč
Dětský domov Nymburk 100 000 Kč
Ústav pro péči o matku a dítě 50 000 Kč
Dětská ortopedická klinika FN na Bulovce 70 000 Kč
Dětský domov Radost 140 000 Kč
Krajská nemocnice Liberec 100 000 Kč
Domov Pod Kavčí skálou 90 000 Kč
Dětský domov Sázava 100 000 Kč
Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých Kopřivnice 100 000 Kč
Nadace Leontinka 80 000 Kč
 
Nadační fond Rozum a cit 90 000 Kč
Nadace Archa Chantal 90 000 Kč
OS Pod křídly 100 000 Kč
FOD Klokánek Hostivice 60 000 Kč
Nadační fond Podepsáno srdcem 90 000 Kč
OS SANANIM 80 000 Kč
Lč Nadace Naše dítě 50 000 Kč
OS Audabiac 60 000 Kč
NF Dětský úsměv 90 000 Kč
Společnost DUHA 80 000 Kč
NF Veselý senior 100 000 Kč
Nadační fond Pepina 60 000 Kč
Nadace policistů a hasičů 50 000 Kč
Dětský domov Dagmar 90 000 Kč 
Dětská dopravní nadace 60 000 Kč 
OS Dobrý skutek 70 000 Kč
Nadační fond Emil 60 000 Kč
Nadační fond Mathilda 70 000 Kč
Klinika dětské onkologie FN Brno 100 000 Kč
ZŠ praktická Olešovice 100 000 Kč
Dětský domov Vranov 90 000 Kč
Dětský domov Domino 100 000 Kč 

 

 

Pomáháme v kultuře

jiz.jpg
 
Čestné místo v řadě našich neobchodních aktivit má naše partnerství s koncertním tělesem PKF-Prague Philharmonia, které jsme navázali koncem roku 2015. A protože se oběma stranám spolupráce líbí, prodloužili jsme ji i do roku 2017.
Proč jsme se rozhodli podporovat právě vážnou hudbu? Jednak si myslíme, že tento žánr hraje v životě člověka nezastupitelnou roli. A PKF – Prague Philharmonia, ve světě i v tuzemsku dobře známý soubor, odvádí v tomto směru mimořádně kvalitní a záslužnou práci. Zaujaly nás kromě jiného i její komponované koncerty v pražském Rudolfinu, které jsou určeny pro rodiče s dětmi, a také oblíbené vzdělávací koncerty věnované mladším žákům, s nimiž soubor zajíždí přímo do základních škol.
 

DIVADLO NA JEZERCE
Mnoho let podporujeme pražské Divadlo Na Jezerce, jehož principálem je oblíbený divadelní a filmový herec Jan Hrušínský.

I díky této podpoře vznikla dlouhá řada divácky mimořádně úspěšných představení. Za všechny jmenujme například hry Paní plukovníková, Petrolejové lampy, Charleova teta nebo Zahraj to znovu, Same.

Jan Tříska, Jan Hrušínský, Lubomír Lipský a Jiřina Bohdalová si připíjejí na zdar další premiéry v Divadle Na Jezerce.

ČESKÝ LEV
Byli jsme také mezi těmi, kteří podpořili udílení cen České filmové a televizní akademie ČESKÝ LEV 2010. Při té příležitosti jsme předali šek ve výši 1 000 000 Kč na podporu tvůrčí činnosti filmařů s mentálním a kombinovaným postižením.

 

 

Pomáháme ve sportu

Pro rok 2017 jsme navázali partnerství s úspěšnou atletkou a běžkyní na lyžích EVOU VRABCOVOU NÝVLTOVOU, která začala v rámci svého regeneračního programu na doporučení sportovního lékaře využívat naši infrasaunu Corinna.
Evča, jak jí říkají přátelé, je naší vícenásobnou reprezentantkou na olympijských hrách a světových šampionátech a čerstvou držitelkou zlata z maratonského závodu na Mistrovství ČR v atletice.
Věříme, že této skromné sportovkyni  bude pravidelný relaxační pobyt pomáhat k dosažení dalších sportovních úspěchů v domácích i mezinárodních soutěžích.
 

hc-mountfield-hk.pngOd roku 2013 jsme generálním partnerem nového extraligového hokejového týmu  HK Mountfield Hradec Králové, který se hned v první sezoně se probojoval do play-off.

Dlouhodobě podporujeme

Rugby club ve středočeských Říčanech

a Tělovýchovnou jednotu v Mnichovicích.

 

V letech 2006 - 2013  jsme byli generálním partnerem extraligového hokejového mužstva

HC Mountfield České Budějovice.