Pomáháme

20. 11. 2020

Pomáháme

Jsme úspěšná společnost. A tak je nejen naší morální povinností, ale i ctí podporovat kvalitní kulturní, charitativní, zdravotní, sociální a sportovní aktivity. V oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR) se stejně jako i v jiných oblastech snažíme být příkladem ostatním. Proto, aby se nám všem v naší zemi – i potřebným – žilo co nejlépe. Přinášíme STRUČNÝ VÝBĚR ze širokého spektra projektů a aktivit, které aktuálně podporujeme.

Podporujeme kulturu, charitu i sport:

Podporujeme charitativní, sociální a zdravotní projekty a kulturu

S Kuřetem je nám dobře

Sbírka Pomozte dětem – populární „Kuře“ – je charitativní sbírka Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize. Do sbírky se zapojujeme již šestým rokem, včetně letošního. Největším přínosem sbírky Pomozte dětem je reálná a hmatatelná pomoc nemocným, handicapovaným a znevýhodněným dětem a jejich rodinám. Je cíleně mířená na konkrétní subjekty či jedince. Sbírce jsme věnovali již více jak milion korun.

Jsme součástí krásného projektu bývalé první dámy

Nadace Olgy Havlové (Výbor dobré vůle) – partnerem této Nadace jsme čtvrtým rokem. Výbor dobré vůle založila paní Olga Havlová, první manželka prezidenta České republiky Václava Havla. Posláním Výboru je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.

Jsme hrdým partnerem Cen Thálie

Ceny Thálie – hlavním partnerem jsme od roku 2018. Ceny Thálie zaujímají v oblasti kultury opravdu výjimečné postavení v České republice. V loňském roce se konaly již 28. rokem. Jména nominovaných a následně vítězů patří ke špičce každého uměleckého souboru.

Pět píšťal pro Svatovítské varhany

Hned 5 píšťal nových varhan, které se v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě poprvé slavnostně rozezněly v prosinci 2019, bude navždy spojeno se jménem naší společnosti. Nové plnohodnotné varhany nahradily dosavadní „provizorní“ Melzerovy varhany (z r. 1931) a byly postaveny na velkém kůru pod hlavní rozetou chrámu, tedy na místě, odkud bude jejich zvuk vyplňovat celý chrámový prostor. Výroba nového nástroje byla svěřena světoznámé a velmi zkušené varhanářské firmě Gerharda Grenzinga. Adopci zmíněných pěti píšťal chápeme jako náš skromný příspěvek k vybudování moderního a důstojného varhanního nástroje v katedrále, která je po staletí symbolem a pýchou českého národa.

Byli jsme generálními partnery Parádafestu

MOUNTFIELD Parádafest je hudební festival, který se každoročně konal v krásném prostředí přírodního divadla Konopiště. Je zaměřen na pop a rock v podání českých a slovenských hvězd, na festivalu dosud vystoupili např. Anna K., BSP, Jaroslav Uhlíř, Janek Ledecký, Těžkej Pokondr, David Koller, Dalibor Janda, Eddie Stoilow a další.

Jsme Patronem Zvonečku Bylany

Již několik let jsme Patronem poskytovatele sociálních služeb Zvoneček Bylany ve Středočeském kraji. Zvoneček se stará o děti a dospělé osoby, které mají v důsledku zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc. Na svou činnost od nás každoročně obdrží 1 milion korun.

Podpořili jsme Alzheimercentrum

Alzheimercentrum provozuje v ČR 8 zařízení, která se specializují na péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Díky naší podpoře má k dispozici například kvalitní zahradní traktor. Nebo třeba zahradní nábytek pro svoji unikátní terapeutickou tropickou pláž. Citujme provozního ředitele Alzheimercentra pana Martina Ježka: „Velmi nás těší podpora našich partnerů, díky kterým se nám podařilo projekt realizovat do podoby reálné tropické pláže s iluzí slunečního svitu, doplněné stylovými plážovými křesly a lehátky věnovanými společností Mountfield.“

Za 30 let naší existence jsme podpořili desítky a desítky neziskových organizací, které se v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a charitativních projektů starají o nemocné, handicapované či jinak znevýhodněné lidi. Například v roce 2011 byly prostřednictvím naší netradiční a veřejností velice příznivě přijaté akce „Kolo štěstí a pomoci“ předány finanční dary v celkové výši 4 480 000 Kč mimo jiné i těmto organizacím: Centru Paraple, Nadaci Tereza Maxová dětem, Olivově dětské léčebně, Nadačnímu fondu Veselý senior, Nadaci policistů a hasičů, dětským domovům a mnohým dalším…

Podporujeme základní a střední školy pro handicapované žáky

Každoročně podpoříme některé ze škol, které se věnují handicapovaným a nemocným dětem. V loňském roce to byly ZŠ Olešovice v Kamenici a Střední škola řemesel v Kunicích.

Nezapomínáme na podporu útulků pro psy a kočky

Pravidelně každým rokem věnujeme krmivo pro pejsky a kočičky do různých útulků.

Podporujeme sport

Jsme Generálním partnerem HK Mountfield Hradec Králové

Od roku 2013 jsme Generálním partnerem nového extraligového hokejového týmu HK Mountfield Hradec Králové, který se hned v první sezoně se probojoval do play-off. Tento hokejový klub bojuje každým rokem v české extralize o nejvyšší příčky.

Jsme Generálním partnerem Rugby Clubu Říčany

Podporujeme tradiční a slavný český rugby club, jehož historie započala již roku 1944. V roce 1996 se stal poprvé nejlepším rugby clubem v republice. Další tituly mistrů republiky následovaly v letech 2001, 2004, 2005, 2006, 2011 a 2012. Kategorie dětí a mládeže mají na svém kontě dokonce již více než 30 titulů!

Podpořili jsme atletku a reprezentantku Evu Vrabcovou Nývltovou

Je nám ctí, že jsme v letech 2017 a 2018 mohli být partnery Evy Vrabcové Nývltové. Evča, jak jí říkají přátelé, je českou vícenásobnou reprezentantkou na Olympijských hrách a světových šampionátech.