Úprava vody a údržba bazénu

Na první pohled se může zdát, že péče o bazén a úprava vody v bazénu je složitá. Ale hned po seznámení s přípravky bazénové chemie Azuro se udržování křišťálově čisté a hygienicky zcela nezávadné vody pro vás stane časově nenáročnou činností.

 

Rychlý návod jak pečovat o bazénovou vodu

bazénová chemie azuro diagram
 • Při řešení problémů se špinavou vodou je také dobré zkontrolovat, zda se hodnota tvrdosti vody pohybuje v požadovaných mezích.
 • Základním předpokladem k dosažení čisté vody v bazénu je udržovat stěny a dno bazénu neustále čisté.
 • V případě hrubých nečistot se tyto vysávají bazénovým vysavačem přímo do odpadu
 • běžném provozu bazénu je třeba kontrolovat předřadné filtry i pískovou filtraci. Pískový filtr čistíme jednou za čtrnáct dní nebo vždy, když je zanesen (dle manometru). Při velkém znečištění bazénu se může čištění filtrů opakovat i jednou za dvě hodiny.
 • Nezapomínejte také na preventivní ošetření bazénové vody proti řasám přípravkem Azuro ALG.

A proč vůbec potřebujete bazénovou chemii?

Vodu ve všech typech bazénů znečišťují nejen mechanické nečistoty (ty lehce odstraníte pomocí účinné filtrace, bazénových vysavačů a bazénových sítěk), ale také různé přírodní mikroorganismy v podobě řas, bakterií či virů. A právě bazénová chemie Azuro – správně volená a dávkovaná – působení mikroorganismů spolehlivě zabrání nebo je zničí.
bazénová chemie

Na co nesmíme zapomenout

Nejprve si je třeba uvědomit, že prvotním předpokladem úspěchu je písková filtrace s odpovídajícím výkonem. Bez jejího dobrého fungování nelze ani s použitím chemických přípravků dosáhnout po všech stránkách kvalitní a nezávadné vody. Pískovou náplň filtrace je nutné udržovat neustále čistou, a proto ji musíme pravidelně alespoň jednou za 14 dní propírat a nejpozději jednou za 2 roky celou vyměnit. Po vyčištění nezapomeňte dopustit vodu zpět do bazénu. Pokud bazén využíváte velmi intenzivně, je nutné na manometru častěji kontrolovat průchodnost pískové náplně a případně časový interval proplachu zkrátit. Dále je vhodné vlastnit bazénové příslušenství, jako je například bazénový vysavač, který dokonale odsaje hrubé nečistoty ze stěn a dna bazénu. Bez něj není možné udržovat bazénovou vodu v dokonalé kondici. K ošetření bazénu chemickými přípravky Azuro můžeme přistoupit pouze tehdy, je-li písek ve filtraci čistý.

Čím vždy začít

Před každou úpravou vody je vždy zapotřebí nejprve změřit hodnotu pH, k čemuž slouží příslušné kapkové testery. Pokud naměřené hodnoty nejsou v příslušných mezích, je zapotřebí zjednat okamžitou nápravu. Stejně důležité je udržovat požadované limity tvrdosti vody.Tento fakt je třeba mít na paměti hlavně při dopouštění vody do bazénu. Hodnotu pH kontrolujeme pravidelně minimálně jednou týdně. Při výskytu nečistot nebo za horkého počasí interval zkrátíme. Když zpozorujeme odchylku od požadovaných hodnot, upravíme pH dle návodu na přípravku pH mínus, resp. pH plus.

Hodnota pH

Hodnota pH udává, zda je voda ve vašem bazénu zásaditá nebo kyselá. Pro zdravotní nezávadnost bazénové vody a správnou funkci veškerých chemických přípravků se hodnota pH musí pohybovat v rozmezí 7,0 až 7,4.

Hodnota pH vyšší než 7,4 může způsobit ve vodě mléčné zákaly (vysrážení vápníku), snížení účinnosti chlorových prostředků, zápach po chloru a podráždění očí či pokožky. Při hodnotách pH pod 7,0 může docházet ke zvýšené korozi kovových částí bazénů, blednutí barev materiálů, ze kterých je bazén vyroben a také k podráždění očí a pokožky.

Pro úpravu hodnoty pH směrem dolů použijeme přípravek Azuro pH minus a pro úpravu hodnoty pH směrem nahoru použijeme přípravek Azuro pH plus. Hodnotu pH kontrolujeme pravidelně minimálně dvakrát týdně. Při výskytu nečistot nebo za horkého počasí interval zkrátíme na jednou denně. Když zpozorujeme odchylku od požadovaných hodnot, je nezbytně nutné rychle pH upravit.

Tvrdost vody

Další důležitá hodnota, kterou je zapotřebí sledovat, je tvrdost vody. Dozvědět se jí můžete od firmy dodávající vám vodu . V případě, že používáte studniční vodu, musíte si její tvrdost změřit. K tomu slouží příslušné kapkové testery. Hodnota tvrdosti bazénové vody nesmí být vyšší než 18°N.

V případě, že je tato hodnota překročena, použijeme k její úpravě přípravek Azuro Ca. Tvrdost vody musíme v průběhu sezóny pravidelně kontrolovat, a to minimálně jednou za měsíc. Při nadměrném výskytu minerálů interval zkrátíme podle potřeby až na jeden týden. Podstatné je nezapomínat na kontrolu a úpravu tvrdosti vody po dopuštění bazénu. Detailní informace o dávkování naleznete na etiketě tohoto přípravku.

První napuštění bazénu či zprovoznění po zimě

Po odstranění veškerých hrubých nečistot z bazénu nejprve dopustíme vodu a poté zkontrolujeme a upravíme její tvrdost. Následně je nutné zkontrolovat a popřípadě upravit hodnotu pH. Pokud jsou obě tyto hodnoty v požadovaném rozmezí, můžeme přistoupit k další aplikaci chemických přípravků řady Azuro. Nezapomeneme pravidelně kontrolovat průchodnost pískové náplně (dle manometru pískové filtrace). Přípravek Azuro Chlor šok G účinně působí pomocí volného chloru, který zničí veškeré zárodky řas a bakterií. Následně můžeme přejít na běžný provoz bazénu.

Nyní ošetříme bazénovou vodu chlorovým přípravkem Azuro Chlor šok G (detailní informace o dávkování naleznete na etiketě výrobku) a vodu nepřetržitě filtrujeme 24 hodin. Nezapomeneme pravidelně kontrolovat průchodnost pískové náplně (dle manometru). Přípravek Azuro Chlor šok G účinně působí pomocí volného chloru, který zničí veškeré zárodky řas a virů, přičemž snadno a rychle z bazénové vody vyprchá. Proto můžeme v rozmezí 1 až 2 dnů volně přejít na standardní provoz bazénu.

Běžný provoz bazénu

Při běžném provozu bazénu musíme mít trvale na paměti:

Dezinfekce vody

Nejdůležitějším ošetřením bazénové vody je její dezinfekce. Nejvhodnější je použití chlorových tablet Azuro Chlor T. Tyto tablety aplikujeme pomocí zásobníků k tomu určených (plovoucích nebo pevných). Samozřejmě i hodnota chloru se musí udržovat v předepsaném rozmezí. Množství chloru proto musíme pravidelně měřit příslušnými testery a snažíme se jej udržovat v rozmezí 0,3 až 0,5 mg/l.

Při dodržení těchto předepsaných hodnot, udržení správné hodnoty pH a při současném mechanickém čištěním stěn a dna bazénu máme zaručeno, že voda v bazénu zůstane jasná, průzračná a křišťálově čistá.

V letních měsících je vhodné s chlorovými tabletami zároveň použít i přípravek Azuro Chlor Stabil. Tento přípravek zamezuje rychlému odparu volného chloru z bazénové vody tím, že jej na sebe částečně naváže. To ušetří náklady za nadbytečnou spotřebu chlorové chemie, která se v teplých měsících spolu s vodou velmi rychle odpařuje do ovzduší, aniž by byla plně využita její účinnost.
bazénová chemie Azuro Chlor T

Prevence proti tvorbě řas

Jakmile stoupne okolní teplota vzduchu nad 20°C, je vhodné používat jako prevenci proti tvorbě řas přípravek Azuro ALG. Přesné dávkování přípravku naleznete na etiketě. Aplikaci je nejlépe opakovat každý týden.

Jak včas zabránit zákalu

Při náhlém zkalení bazénové vody, kterou nemá na svědomí špatná tvrdost vody anebo nesprávná hodnota pH, použijeme přípravek Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač. K jejich aplikaci se je třeba uchýlit vždy, když přestane být voda v bazénu průzračná. Tyto přípravky drobné částečky nečistot shlukují do větších celků, které písková filtrace snadno zachytí. Azuro Projasňovač navíc vodu projasní a dodá jí jiskru.
Azuro Projasňovač

Výhodná trojkombinace

Další možností je využití chemie Azuro Chlor TRIO. Jak je patrné z názvu, obsahuje tento přípravek v jedné tabletě kombinaci hned tři účinných složek. Převažující je samozřejmě chlor. Druhým komponentem je algicid a třetím flokulant. Tento prostředek dávkuje do bazénu chlor velmi podobně jako chlorové tablety. Mimo to přidává do vody algicid, který ve vodě působí jako prevence proti tvorbě řas. A flokulant nám zajišťuje shlukování drobných částeček nečistot do větších celků, čímž se zvyšuje účinnost pískové filtrace. Ve svém výsledku tak tato trojkombinace nahrazuje dávkování hned třech typů přípravků, a to Azuro Chlor T, Azuro ALG a Azuro Flokul. Nicméně v teplých letních měsících doporučujeme používat tyto tři výrobky jednotlivě.

Problém se špinavou vodou

Někdy se může stát, že neuhlídáme všechny hodnoty v předepsaných mezích a výsledkem pak bude zkažená bazénová voda. Ta může být buď zelená, mléčná nebo silně zakalená. Když už k takové situaci dojde, musíme začít úplně stejně jako při jarním odzimování bazénu. To znamená, ve zkratce, že nejprve pečlivě vyčistíme dno a stěny bazénu, předřadné košíčky čerpadla i skimmeru a pak řádně propereme filtrační písek. Samozřejmostí je kontrola a popřípadě úprava hodnoty pH.

Zakalená voda

Při zakalené vodě nejprve upravíme tvrdost vody a hodnotu pH. Pokud tato úprava nevyřeší problém, použijeme přípravek Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač. Během této doby je nutné kontrolovat průchodnost filtrace (na manometru) a v případě potřeby filtrační náplň propláchnout (po propláchnutí nezapomínejme na dopuštění vody do bazénu). V případě hrubých nečistot či utvoření velkých vloček je vhodné vysát tyto nečistoty přímo do odpadu, čímž zabráníme jejich návratu zpět do bazénu, což se stává především u pískových filtrací, kde se často písek nemění (doporučujeme písek jednou za 2 roky vyměnit). Dále také zkontrolujeme průchodnost předřadných košíčků čerpadla a skimmeru.

Zelená voda

Pokud voda zezelená a hodnota pH je v předepsaných mezích, použijeme nejprve přípravek Azuro Chlor šok G. V případě, že voda v bazénu změní svoji barvu a začíná se pomalu čistit, přidáme přípravek Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač.

Pokud se stav nezmění, aplikujeme přípravek Azuro Modrý blesk , který je také na bázi chloru, ale obsahuje jinou účinnou látku. Následně, po úspěšném odstranění zeleného nádechu, přidáme do bazénové vody přípravek Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač.

Při dávkování těchto přípravků je velmi důležité pozorovat změny zabarvení bazénové vody. Pokud se po prvním použití Azuro Chlor Šok G prudce změní barva řasy ve vodě, už nepřidáváme ani Azuro Modrý blesk ani Azuro Chlor Šok G. Mezi jednotlivými aplikacemi by mělo uplynout minimálně 24 hodin a neměly by přesáhnout předepsané dávky uvedené na etiketách. Azuro Flokul přijde na řadu teprve po projasnění vody a částečném vyprchání volného chloru, což bývá zpravidla do 24 hodin od poslední aplikace chlorových (šokových) prostředků. Stejně jako v předchozím případě je zapotřebí po aplikaci tohoto přípravku vodu nepřetržitě filtrovat, a to až do úplného vyčištění. Při tom je zapotřebí kontrolovat průchodnost filtrace (na manometru) a v případě nutnosti filtrační náplň propláchneme (po propláchnutí nezapomínejme na dopuštění vody do bazénu). Dále také kontrolujeme průchodnost předřadných košíčků čerpadla a skimmeru. Při řešení problémů se špinavou vodou je dobré zkontrolovat, zda se hodnota tvrdosti vody pohybuje v požadovaných mezích.

Čištění stěn bazénu

Velké množství drobných částeček prachu a pylu, které poletují v ovzduší, se v bazénové vodě nejprve rozpustí a následně se usazují na stěnách bazénu. Tyto usazeniny na nich vytvoří nevzhledný tmavý okraj, který je možno odstranit pomocí bazénového přípravku Azuro Clear Forte.

Příprava bazénové vody na zimu

Pro správné zazimování bazénové vody je bezpodmínečně nutné mít vodu řádně vyčištěnou a hodnota pH musí být v požadovaném rozmezí. Také je vhodné omýt stěnu bazénu přípravkem Azuro Clear Forte. Potom začneme dávkovat přípravek Azuro Zima. Bazén po zazimování doporučujeme zakrýt krycí plachtou zamezující padání listí a nečistot na vodní hladinu.

Pozn.: Podrobné informace k zazimování bazénu naleznete v návodu k použití bazénu.

Co říci závěrem

Ošetřování bazénové vody se může zdát náročné, ale při dodržení těchto základních bodů se stane zábavou a bude vám působit radost z nádherné čisté vody s křišťálovým třpytem.

Proto mějme trvale na paměti tyto základní důležité body:

 • udržovat neustále hodnotu pH v rozmezí 7,0 až 7,4 a tvrdost vody pod 18°N
 • pravidelně měřit testerem obsah chloru ve vodě a udržovat jeho množství mezi 0,3 až 0,5mg/l
 • jako prevenci proti tvorbě řas aplikovat přípravek Azuro ALG
 • kontrolovat čistotu náplně pískové filtrace a předřadných košíčků
 • udržovat stěny a dno bazénu čisté
 • při zkalení bazénové vody dávkovat přípravek Azuro Flokul nebo Azuro Projasňovač
 • Bazénovou chemii Azuro nakoupíte v kterémkoliv prodejním centru Mountfield
 • Poradíme vám při výběru dle vašich přání a požadavků, dozvíte se praktické rady a tipy
 • chemie řady Azuro je vhodná do všech typů zapuštěných bazénů i nadzemních bazénů, vířivek, dětských nafukovacích bazénů i brouzdališť
 • Popis správného použití přípravků Azuro naleznete na etiketách jednotlivých balení
 • Před i po koupání v bazénu doporučujeme se vždy osprchovat

Přejeme vám hodně příjemných chvil strávených ve vašem bazénu s dokonale čistou a průzračnou vodou.

Prohlédnout sortiment bazénové chemie